ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Infoexpres

Rádio Expres | 14.04.2003

Poslanci Národnej rady budú v druhom čítaní schvaľovať návrh novely telekomunikačného zákona. Novela by mala vytvoriť reálne podmienky na liberalizáciu telekomunikačného trhu, k čomu sa Slovensko zaviazalo v prístupovom procese do Európskej únie.

Poslanci v prvom čítaní odmietli konzervatívnejší návrh novely, ktorý sa snažil zachovať súčasný stav. Prvý rozdiel medzi novelami sa týka povinnej predvoľby operátora. Podľa predsedu legislatívnej komisie Asociácie telekomunikačných operátorov Mareka Chovanca by koncový užívateľ, podľa zatiaľ podporovanej novely, nemal byť nútený pred každým telefonovaním voliť kód toho operátora, ktorého službu chce pravidelne využívať.

Marek Chovanec, predseda legislatívnej komisie Asociácie telekomunikačných operátorov: "To znamená možnosti navoliť si pre každého koncového užívateľa v ústredni, že určitý typ volaní, napríklad medzimestské alebo medzištátne pôjdu cez alternatívneho operátora, teda je to priestor pre bežného občana, ktorý nemá vlastnú ústredňu a pre malé firmy, ako sa dostať k liberalizácii."

Novela rieši aj neviazaný prístup alternatívnych operátorov k miestnym vedeniam, teda ku koncovým užívateľom.

Marek Chovanec, predseda legislatívnej komisie Asociácie telekomunikačných operátorov: "Existuje od 1. augusta minulý rok právoplatné rozhodnutie Protimonopolného úradu, že Slovenské telekomunikácie sú povinné miestny okruh uvoľniť pre alternatívnych operátorov, ale napriek tomu v praxi sme bohužiaľ svedkami toho, že táto povinnosť sa nenapĺňa a preto ju chceme v súlade aj s príslušnými predpismi Európskej únie konkrétnymi povinnosťami dostať priamo do zákona."

V telekomunikačnej novele, ktorú poslanci zatiaľ podporili, sa navrhuje zvýšenie pokút pre dominantného operátora. Tým sú zatiaľ Slovenské telekomunikácie.

Marek Chovanec, predseda legislatívnej komisie Asociácie telekomunikačných operátorov: "Tie už niekoľko tých pokút dostali a napriek tomu nie všetky svoje povinnosti plnia tak, ako im to zákon ukladá. Bohužiaľ, kde neexistuje dostatočne silná sankcia, tak neexistuje ani dostatočne silná vôľa na to, aby sa v tejto veci niečo zmenilo."

Vlani už raz poslanci schválili novelu telekomunikačného zákona. Po tom, keď ju vrátil prezident republiky na prerokovanie, ju poslanci neboli schopní schváliť. Po pol roku prichádza čas na reparát v liberalizácii telekomunikačného trhu, k čomu sa Slovensko zaviazalo v prístupovom procese do Európskej únie.

Adrian Mojš, rádio Expres.

Späť | Domov