ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD VYPÍŠE DO KONCA JÚNA SÚŤAŽ NA TRETIEHO MOBILNÉHO OPERÁTORA

STV | 26.03.2006

Moderátorka: "Slovensko už desať rokov čaká na tretieho mobilného operátora. Telekomunikačný úrad vypíše súťaž do konca júna. Záujem o licenciu majú najväčšie svetové firmy."

Moderátor: "Zákazníci od zvýšenej konkurencie očakávajú predovšetkým lepšie a lacnejšie telefonovanie či posielanie SMS správ."

M. ZGALINOVIČ, redaktor: "Mobilný telefón má u nás osem ľudí z desiatich. Na prvý pohľad vysoké číslo, v zahraničí však bežne počet mobilov prekračuje počet obyvateľov. Nový operátor môže navyše získať na svoju stranu aj zákazníkov, ktorí nemajú trvalý paušál, ale priebežne si dobýjajú kredit."

V. ONDROVIČ, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Pre účastníka, ktorý je nespokojný so službami, alebo by chcel vyskúšať niečo iné, veľmi jednoduché je zmeniť operátora."

M. ZGALINOVIČ: "Aj napriek tomu, že pre novú konkurenciu je na trhu miesto, už tri tendre sa v minulosti skončili neúspechom. Ďalší pokus bude v lete. Zahraničné firmy sa o slovenský trh už zaujímajú."

K. VAJDA, MDPT SR: "Zatiaľ predbežne môžeme povedať, že ide o troch veľkých svetových hráčov."

V. ONDROVIČ: "Sa dosť veľa špekuluje či to bude Vodafone alebo Telefónica, alebo podobne. Ja si myslím, že zatiaľ v týchto firmách nie je nič rozhodnuté, pretože nevedia do akých podmienok pôjdu."

M. ZGALINOVIČ: "Anglický Vodafone ani španielska Telefónica sa nechceli k prípadnému vstupu na slovenský trh vyjadriť. Aj naši súčasní operátori sú k budúcej konkurencii zdržanliví."

J. DROBA, T-Mobile Slovensko: "Očakávame férové podmienky jeho vstupu, ktoré nebudú diskriminovať existujúcich operátorov."

M. ZGALINOVIČ: "Telekomunikačný úrad už urobil prvý krok. Spustol verejnú diskusiu o podmienkach tendra."

R. VAVRO, hovorca Telekomunikačného úradu: "Aby úrad získal potrebné informácie, trhové informácie a zároveň určité vyjadrenia od existujúcich podnikov, od investorov."

M. ZGALINOVIČ: "Po úspešnom ukončení tendra by mohol víťaz začať fungovať na slovenskom trhu už na budúci rok."

Späť | Domov