ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

MONOPOL SLOVAK TELECOMU SA BLÍŽI KU KONCU

Správy STV | 02.11.2005

Ľ. BAJANÍK, moderátor: "Monopol Slovak Telecomu sa blíži ku koncu. Ak teda budete chcieť surfovať na internete tejto spoločnosti, od januára už nemusíte platiť aj za pevnú linku. Telecom musí zaviesť internet aj ľuďom, ktorí ju nechcú. Od januára sa tiež zjednoduší volanie cez alternatívnych operátorov." J. RUSNÁK, redaktor: "Služby alternatívnych operátorov môžu zákazníci využívať od augusta. Pred každým volaným číslom však doteraz museli zadať štvormiestny kód. Od januára si už volajúci štvorčíslie operátora nemusí pamätať." Vladimír ONDROVIČ, Asociácia telekomunikačných operátorov: "Uzatvorí s ním zmluvu a požiada Slovak Telecom o to, aby sa všetky veci nastavili v ústredni tak, aby všetky volania, ktoré bude uskutočňovať, boli už presmerované." J. RUSNÁK: "Každý si môže alternatívnych operátorov vybrať napríklad na medzinárodné hovory. Práve volania do zahraničia spolu s medzimestskými hovormi ponúka väčšina týchto spoločností lacnejšie, ako Slovak Telecom." Roman VAVRO, hovorca Telekomunikačného úradu: "Všetky tieto povinnosti majú za cieľ rozšíriť, lepšie povedané zlepšiť súťaž a samozrejme vyvolá to tlak na znižovanie cien." V. ONDROVIČ: "Sa budú ľahšie rozhodovať o tom, či prestúpia k inému operátorovi alebo nie." J. RUSNÁK: "Aj keď volajúci bude využívať alternatívneho operátora, stále ostáva zákazníkom Slovak Telecomu." Radoslav BIELKA, hovorca Slovak Telecom: "Obe rozhodnutia Telekomunikačného úradu sú pre spoločnosť Slovak Telecom záväzné." J. RUSNÁK: "Slovenskí zákazníci zatiaľ nemôžu prehlásiť pevnú linku na alternatívneho operátora a využívať jeho služby natrvalo bez poplatkov Slovak Telecomu. Práve to chýba Slovensku k úplnej liberalizácii telekomunikačného trhu. Zmeniť by sa to podľa kompetentných malo do roka."

Späť | Domov