ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Prečo s operátorom meníme číslo?

Hospodárske noviny | 10.10.2005

Slimačia legislatívna iniciatíva spôsobila, že v možnosti ponechať si číslo aj po zmene telekomunikačného operátora zaostávame za Čechmi.

Chcete zmeniť svojho telekomunikačného operátora, ale ponechať si staré číslo, pretože si naň zvykli vaši priatelia a partneri? Na Slovensku si ešte počkáte minimálne do marca. A to napriek tomu, že prenositeľnosť čísla (number portability) mala byť podľa európskej legislatívy zabezpečená hneď k dátumu vstupu do únie -1. máju 2004. Donedávna sa však nič neurobilo.

Naopak, zásady prenositeľnosti už vznikajú v susednom Českú. Najvyšší správny súd v spore medzi Českým telekomunikačným úradom a spoločnosťou T-Mobile rozhodol v prospech T-Mobile. Resumé: svoje číslo si Česi budú môcť nechať až po vypršaní zmluvy na čas určitý so svojím operátorom.

Neskoro, ale predsa.

Súkromným operátorom na Slovensku chýbala na prenositeľnosť čísiel legislatíva. Telekomunikačný úrad vydal záväzný právny predpis až v decembri minulého roka. Slovensko už za toto a aj iné oneskorenia Európska komisia kritizovala prostredníctvom komisárky Viviane Redingovej.

Predpis Telekomunikačného úradu už platí a na bratislavskom krajskom úrade v týchto dňoch oficiálne vzniká Asociácia pre prenositeľnosť čísla. Vytvorili ju Slovak Telecom, T-Mobile Slovensko, Orange Slovensko a ďalší siedmi operátori. Podľa predsedu Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimíra Ondroviča nie je vylúčené, že na zabezpečenie prenositeľnosti vytvoria samostatnú spoločnosť.

"S prenositeľnosťou čísla nie je technický problém, vytvoríme centrálnu databázu prenesených čísel, z ktorej budú operátori získavať údaje, aby mohli presmerovať hovory do novej siete zákazníka," vysvetľuje predseda Asociácie pre prenositeľnosť čísla Branislav Máčaj. Databáza firmám pomôže, aby si medzi sebou mohli účtovať poplatky za hovory bývalých klientov, ktorí odišli ku konkurencii. Asociácia na dodávku databázy čoskoro vypíše tender a podľa informácií HN sú medzi adeptmi na získanie jej správy aj nadnárodní hráči, napríklad Oracle či SAP.

Členovia asociácie pre prenositeľnosť čísla sa zatiaľ nedohodli, ako sa bude databáza financovať a nie je ani jasné, koľko bude stáť. Závisí to aj od toho, aké množstvo prenesených čísel bude spravovať. Treba tiež doriešiť úskalia prenositeľnosti čísla: technicky náročné je napríklad smerovanie bývalých čísel v pevnej sieti do mobilných sietí.

Ďalšia otázka - ako predísť premršteným telefónnym účtom. Ak si napríklad zákazník prenesie pevné číslo na mobilný telefón a zavolá na číslo, ktoré je práve v zahraničí, volaný účastník nezistí, že môže ísť napríklad o mobilné číslo konkurenčného operátora a na faktúre neskôr nájde závratné sumy. Takéto čísla bude zrejme treba označiť, aby sa na asociácii nezačali hromadiť námietky, žiadosti o náhradu škôd či žaloby. Okrem toho je nutné stanoviť, či sa po prenesení čísla zmení záväzok voči starému operátorovi ešte počas platnosti zmluvy.

"O podmienkach prenositeľnosti na pôde asociácie živo diskutujeme, ale konkrétnu predstavu zatiaľ nemáme," komentuje čerstvú iniciatívu hovorca Slovak Telecomu Radoslav Bielka.

Späť | Domov