ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

DESAŤ TELEKOMUNIKAČNÝCH SPOLOČNOSTÍ ZALOŽILO ASOCIÁCIU PRE PRENOSITEĽNOSŤ ČÍSLA

Rádiožurnál SRo | 05.10.2005

Alena MICHALICOVÁ, moderátorka: "Desať telekomunikačných spoločností založilo Asociáciu pre prenositeľnosť čísla. Úlohou združenia je zaviesť do praxe možnosť preniesť účastnícke čísla pri prechode od jedného operátora k druhému a zároveň spravovať číselnú databázu na Slovensku. Téme sa venuje Marián JÁNOŠÍK."

Marián JÁNOŠÍK: "Podľa Romana VAVRA z Telekomunikačného úradu začiatkom budúceho roka si bude môcť zákazník pri prechode napríklad od jedného mobilného operátora k druhému ponechať svoje telefónne číslo."

Roman VAVRO: "To isté bude platiť pri prechode od jedného operátora pevného k inému pevnému operátorovi."

Marián JÁNOŠÍK: "Úlohou asociácie bude v krátkom čase vyriešiť technické detaily, ale napríklad aj spôsob a výšku spoplatnenia tejto služby. Roman VAVRO dodal, že Telekomunikačný úrad bude dohliadať na to, by si operátori za prenos čísla neúčtovali neúmerne vysoké poplatky, ktoré by mohli zákazníkov od tejto možnosti odradiť."

R. VAVRO: "V prípade, že by podniky nerešpektovali rozhodnutia Telekomunikačného úradu, úrad má možnosť uložiť sankcie, ktoré môžu byť niekoľko miliónov slovenských korún."

Marián JÁNOŠÍK: "Predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír ONDROVIČ v tejto súvislosti upozornil, že jednotliví operátori budú musieť zabezpečiť, aby bol účastník volania informovaný o prechode do inej siete, keďže na základe čísla to už nebude jednoznačne zrejmé."

Vladimír ONDROVIČ: "Týmto sa práve bude zaoberať tá pracovná skupina pod egidou vlastne združenia pre prenositeľnosť čísla."

Marián JÁNOŠÍK: "Podľa Vladimíra ONDROVIČA bude treba zabezpečiť aj spravovanie databázy čísel, aby sa nestalo, že by sa napríklad objavili dve rovnaké čísla. Vyčerpanie číselných kombinácií však vylúčil."

V. ONDROVIČ: "Na Slovensku nikdy nebude toľko účastníkov, aby táto číselná databáza bola plne využitá."

Marián JÁNOŠÍK: "Spoločnosť T-Mobile možnosť prenositeľnosti čísla privítala. Povedal jej hovorca Milan FRITZ."

Milan FRITZ: "Na implementácii prenositeľnosti čísla T-Mobile ešte v súčasnosti pracuje. Samotná implementácia procesu je veľmi náročná a skúsenosti z ostatných krajín hovoria o 12 až 18 mesiacoch."

Marián JÁNOŠÍK: "Peter TÓTH zo spoločnosti Orange Slovensko tak isto konštatoval, že sa na službu prenositeľnosti čísla pripravujú."

Peter TÓTH: "Momentálne je ešte predčasné hovoriť o komerčných podmienkach poskytovania tejto služby."

Marián JÁNOŠÍK: "Prenositeľnosť čísla sa bude týkať aj pevnej siete. Podľa hovorcu Slovak Telecomu Radoslava BIELKU sú po technickej stránke už pripravení túto službu poskytovať. Na otázku, či bude spoplatnená alebo nie, tak isto nevedel odpovedať."

Radoslav BIELKA: "Budeme si musieť počkať na výsledky rokovaní na úrovni Asociácie pre prenositeľnosť čísla."

Späť | Domov