ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Štát chystá jasné pravidlá pre informačné systémy

Hospodárske noviny | 21.09.2005

Živelné budovanie informačných systémov. Chýbajúca spolupráca. Vysoké náklady. Práve tieto problémy by mal odstrániť zákon o informačných systémoch verejnej správy z dielne ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. Jednotlivé rezorty nekoordinované budovali svoje informačné systémy a tie dnes zväčša nie sú schopné navzájom komunikovať," vysvetľuje poverený riaditeľ odboru pre informačnú bezpečnosť a štandardy ministerstva Peter Biró.

Na informatizáciu sa pritom v rokoch 2002 až 2004 podľa auditu v réžii rezortu dopravy vynaložilo viac ako päť miliárd korún. Problémom sú aj štandardy, ktoré mali vytvoriť podmienky na prepojenie systémov. Sú totiž ešte z roku 1998 - teda značne zastarané.

Tresty pre neprispôsobivých.

Zákon by mal teda stanoviť záväzné pravidlá pre informačné systémy verejnej správy. "Mal by definovať, čo sú systémy verejnej správy a čo je potrebné na ich prepojenie." Riadiť sa ním budú musieť nielen ministerstvá, ale aj obce, mestá a samosprávne kraje, platiť by mal už od januára 2006. Samozrejme, počíta sa s päťročným prechodným obdobím, ktoré umožní, aby sa všetci prispôsobili novým štandardom. Pokiaľ to nespravia, môžu dostať až miliónovú pokutu.

Samotné náklady na zavedenie jasných pravidiel hry by mali predstavovať 250-tisíc korún. "Existujúce systémy sa do piatich rokov budú aj tak musieť zmeniť,

vtedy už totiž budú zastarané," vysvetľuje Biró. Ako zdôraznil, keď bude vybudované jednotné prostredie, úrady už nebudú musieť investovať do drahých upgradov, ktoré zabezpečia vzájomné prepojenie. "A to nie je zanedbateľná položka."

Predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič s tým nemá problém. "Ak budú všetci postupovať podľa jednotných pravidiel, náklady sa minimalizujú." Návrh zákona o informačných systémoch je prvým krokom k elektronickej verejnej správe. Tá by mala podľa cestovnej mapy elektronizácie fungovať od roku 2009 a štát vyjde na stovky miliónov korún. V praxi by potom bolo možné zabezpečiť vydávanie cestovných pasov, občianskych a vodičských preukazov či prihlasovanie vozidiel do evidencie bez behania po úradoch - zjednoduší sa to cez internet.

Veľký Govnet s otáznikom.

Podľa ministerstva by mali úrady prednostne využívať na vzájomnú komunikáciu sieťovú infraštruktúru. Ide o Govnet, ktorý spravuje Úrad vlády (ÚV) SR. Zatiaľ stihli odštartovať iba tzv. malý Govnet, ktorý spája ministerstvá a niektoré ústredné orgány štátnej správy. "Momentálne je pripojených vyše 60 uzlov, ich počet sa však operatívne mení," informuje tlačový odbor úradu vlády. Prepojenie ministerstiev zabezpečuje spoločnosť Swan. Prevádzka siete stojí ročne vyše 61 miliónov korún.

Dokončenie "veľkého" Govnetu - v rámci štátnej správy mal zabezpečiť aj prenos utajovaných skutočností - je však zatiaľ v nedohľadne. Štát už zvažoval jeho zrušenie, pričom ÚV dnes hovorí: Osud tohto projektu je stále v štádiu riešenia. Govnet mala pripraviť spoločnosť KISS, ÚV neskôr od zmluvy odstúpil pre údajné bezpečnostné riziká. KISS žiada teraz odškodné. "Všetko závisí od rozhodnutia súdu," poznamenal pre HN výkonný riaditeľ spoločnosti František Petro. Stále by chceli projekt dokončiť. "Zo strany úradu vlády však nie je o nás záujem."

Späť | Domov