ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Brusel: Slovensko musí vytvoriť telefónny zoznam

SME | 14.07.2005

Požiadavka telefónneho zoznamu vyplýva z európskej legislatívy. O utajenie čísla bude treba požiadať operátoraBRATISLAVA - Slovensko bude musieť vytvoriť telefónny zoznam používateľov pevných aj mobilných liniek. Európska komisia poslala Slovensku minulý týždeň prvý varovný list za nedôsledné uplatňovanie legislatívy Európskej únie v oblasti telekomunikácií, ktorá existenciu zoznamu v tlačenej alebo on-line forme vyžaduje. Slovenskí operátori sa tomu kroku nebránia a údaje o zákazníkoch poskytnú. Čakajú však, kým štát určí firmu zodpovednú za vytvorenie zoznamu.

Žiadne legislatívne prekážky vytvorenia zoznamu už na Slovensku neexistujú. Podľa ministerstva dopravy je naša legislatíva plne harmonizovaná s platnými normami v Európskej únii. "Na základe zákona o elektronických komunikáciach sa určí subjekt, ktorý zabezpečí vydávanie telefónneho zoznamu," povedal riaditeľ sekcie pošty a telekomunikácii rezortu dopravy Anton Smitka. Podľa Asociácie telekomunikačných operátorov je však problém to, že ešte nie je stanovená firma, ktorá bude zoznam poskytovať. "Keď bude známa, dostane databázu všetkých klientov operátorov. V Česku napríklad už vypísali tender na vydavateľa telefónneho zoznamu," povedal predseda asociácie Vladimír Ondrovič.

Zverejneniu zákazníckych čísiel sa nebráni Orange ani T-Mobile. "Zákon nám neukladá povinnosť poskytovať telefónne čísla rôznym záujemcom, iba firme, ktorá je podľa zákona povinná zoznam vydávať. Naša spoločnosť si úlohu splnila a údaje o zákazníkoch dala spoločnosti Slovak Telecom. Tá môže prostredníctvom svojej informačnej služby informovať aj o telefónnych číslach účastníkov Orangeu," povedal hovorca Orangeu Peter Tóth. Zákaznícke čísla ochotne poskytne aj T-Mobile. "Spoločnosti, ktorá by telefónny zoznam mala vydávať, informácie dodáme," povedal hovorca podniku Martin Vidan.

Firmu zodpovednú za vytvorenie zoznamu má vybrať Telekomunikačný úrad a podľa operátorov je práve on zodpovedný za oneskorovanie. Úrad sa k veci nechcel vyjadriť s odôvodnením, že zatiaľ nemá k dispozícii list od Európskej komisie.

Podľa zákona informácie o bytových a firemných zákazníkoch zatiaľ vydáva Slovak Telecom. V budúcnosti to môže byť iná firma či ďalší z operátorov. "Avšak náklady, ktoré súvisia s vydávaním zoznamu, budú hradiť všetci operátori spoločne. Z ich príspevkov sa zriadi fond, z ktorého budú čerpať peniaze na vydávanie zoznamu," povedal Ondrovič.

Späť | Domov