ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Protimonopolný úrad vyrubil Slovak Telecomu pokutu vo výške 885 miliónov korún

TV Markíza; Televízne noviny | 27.05.2005

Moderátorka: "Slovak Telecom dostal od Protimonopolného úradu obrovskú pokutu. Za zneužívanie dominantného postavenia za trhu má zaplatiť 885 miliónov korún. Je to historicky najvyššia pokuta, ktorú úrad doteraz udelil. Dôvodom je, že Slovak Telecom neumožnil konkurentom prístup k miestnym telefónnym vedeniam. Telecom však pokutu odmieta a je pripravený súdiť sa."

Š. FRIMMER, redaktor: "Podľa Protimonopolného úradu Slovak Telecom zneužíva svoje monopolné postavenie opakovane už niekoľko rokov. Preto je pokuta taká vysoká."

D. PAROULKOVÁ, predsedníčka Protimonopolného úradu: "Úrad uložil za porušenie zákona pokutu 885 miliónov korún."

Š. FRIMMER: "Za pokutou sú takzvané miestne telefónne vedenia, teda siete medzi ústredňou a zákazníkom. Vlastní ich Slovak Telecom a podľa Protimonopolného úradu konkurencii k ním neposkytol prístup."

J. KONDÁŠ, viceprezident Slovak Telecom: "Naša spoločnosť neobmedzila nikdy prístup k miestnym vedeniam. Práve preto naša spoločnosť bude poskytovať prístup k miestnym vedeniam, ale na základe rozhodnutia Telekomunikačného úradu."

R. VAVRO, hovorca Telekomunikačného úradu: "Slovak Telecom nepotreboval nevyhnutne nejaký súhlas, nazvime to súhlas, od Telekomunikačného úradu na to, aby uvoľnil prístup k účastníckemu vedeniu."

Š. FRIMMER: "Protimonopolný úrad však okrem pokuty uložil Slovak Telecomu povinnosť do dvoch mesiacov umožniť konkurencii prístup k miestnym vedeniam."

V. ONDROVIČ, Asociácia telekomunikačných operátorov: "Je veľmi dobre, že sa začínajú orgány slovenské takýmito vecami zaoberať a že sa tu konečne nastolí poriadok a že sa bude vytvárať na Slovensku konkurenčné prostredie."

Š. FRIMMER: "Rozhodnutie o pokute zatiaľ nie je právoplatné. Slovak Telecom sa proti nej odvolá."

V. ONDROVIČ: "Výška pokuty je tak značná, že to musí otriasť aj takou firmou akou Slovak Telecom je."

Š. FRIMMER: "Podľa našich informácií však Protimonopolný úrad prešetruje aj ďalšie podnety. Dnešná pokuta tak nemusí byť posledná."

Späť | Domov