ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Protimonopolný úrad udelil Slovak Telecomu historickú pokutu 885 miliónov

Rádio Expres, Infoexpres | 27.05.2005

Mária ŠKAROHLÍDOVÁ, moderátorka: "Slovak Telecom dostal takmer 900 miliónovú pokutu. Rozhodol o nej Protimonopolný úrad za údajne zneužívanie dominantného postavenia na trhu. Je to najvyššia pokuta v histórii úradu. Konkurenti sa tešia, Telecom sa chce brániť."

Michal IVANIČKA, redaktor: "Celý problém sa týka miestnych sietí, čiže telefónnych prípojok, ktoré idú od ústrední do domácností. Tie mal Telecom sprístupniť konkurentom, čo však podľa hovorcu Protimonopolného úradu Miroslava JURKOVIČA neurobil."

Miroslav JURKOVIČ: "Protimonopolný úrad konštatoval, že Slovenský Telecom zneužil svoje dominantné postavenie a udelil mu pokutu 885 miliónov korún."

M. IVANIČKA: "Slovak Telecom však celé rozhodnutie odmieta. Podľa riaditeľa pre korporátnu komunikáciu Jána KONDÁŠA, to, že by obmedzovali prístup k miestnym vedeniam sa vôbec nedokázalo."

Ján KONDÁŠ: "Prístup k miestnym vedeniam bude naša spoločnosť zabezpečovať až na základe rozhodnutia Telekomunikačného úradu, ktoré bude v súlade s európskym právom. Slovak Telecom na základe uvedeného voči rozhodnutiu PMÚ podá v stanovenej lehote rozklad."

M. IVANIČKA: "Úplne iný názor ako Telecom majú jeho konkurenti, ktorí bez prístupu k miestnym vedeniam nemôžu naplno rozbehnúť biznis. Predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír ONDROVIČ preto pokutu privítal."

Vladimír ONDROVIČ: "Na trhu už mali byť ďalší operátori, dávno mal byť zmluvy o prepojení medzi operátormi, dávno mal byť právoplatne definovaný Slovak Telecom ako s významným postavením na trhu, a tým mu mali byť uložené ďalšie povinnosti, ktoré mu zo zákona vyplývajú. Toto sa zatiaľ nestalo."

M. IVANIČKA: "Rozhodnutie Protimonopolného úradu je len prvostupňové, Telecom má 15 dní na odvolanie."

Späť | Domov