ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Slovak Telecomu vyrubili takmer miliardovú pokutu

Národná obroda | 28.05.2005

Slovak Telecom dostal pokutu 885 miliónov korún. Ide o najvyššiu sankciu, akú kedy Protimonopolný úrad SR (PMÚ) vo svojej histórii udelil. Slovak Telecom si ju "vyslúžil" zneužitím dominantného postavenia na trhu: alternatívnych operátorov nepustil k svojim miestnym vedeniam. Telekomunikačná spoločnosť však toto tvrdenie odmieta. "Slovak Telecom v plnom rozsahu odmieta rozhodnutie Protimonopolného úradu, pretože sa obmedzenie prístupu k miestnym vedeniam nepreukázalo," vyhlásil riaditeľ pre korporátnu komunikáciu spoločnosti Ján Kondáš.

Sankcia vyrubená Slovak Telecomu (ST) predstavuje tzv. obratovú pokutu, ktorá je odvodená ako podiel na obrate a maximálne môže dosiahnuť 10 percent. Spomenutých 885 miliónov predstavuje "len" päť percent z obratu. Konečná pokuta teda mohla byť dvojnásobná.

"Kontrola bola vykonaná na základe zákona na ochranu hospodárskej súťaže," informoval hovorca PMÚ Miroslav Jurkovič. Ako dodal, úrad ju uskutočnil z vlastnej iniciatívy a poznatkov.

Podľa výsledkov šetrenia ST ako vlastník miestneho vedenia obmedzoval konkurentov pôsobiacich na nadväzujúcich trhoch a neumožnil im prístup k nemu. Podľa úradu tak urobil so zámerom "udržať si, prípadne posilniť postavenie na nadväzujúcich trhoch, napr. na trhu poskytovania internetových služieb", uvádza sa v zdôvodnení rozhodnutia. Tým bránil konkurentom aj v zavádzaní najmodernejších technológií, keďže museli čakať na inovácie zo strany ST.

Výšku pokuty PMÚ zdôvodnil aj opakovaným porušovaním zákona. Ako uviedol Jurkovič, k prvému rozhodnutiu došlo v roku 2002. "Už v ňom Protimonopolný úrad konštatoval, že je to zneužitie dominantného postavenia," konštatoval hovorca PMÚ. Najvyšší súd rozhodnutie potvrdil v januári minulého roka, zo strany ST však napriek tomu nedošlo k náprave.

Tá sa v podobe okamžitej reakcie nedá očakávať ani teraz. Podobne, ako je to v prípade viac ako miliardovej pokuty pre Slovnaft, aj sankcia pre ST sa skončí pravdepodobne na súde. "Okamžitý efekt to bude mať až vtedy, keď to bude právoplatné," konštatoval predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič. Sám však priznal, že to môže trvať aj roky. Ako uviedol v stanovisku J. Kondáš, "prístup k miestnym vedeniam bude naša spoločnosť zabezpečovať na základe rozhodnutia Telekomunikačného úradu, ktoré bude v súlade s európskym regulačným rámcom."

Rozhodnutie PMÚ ešte nenadobudlo právoplatnosť. Do 15 dní od jeho doručenia sa možno proti nemu odvolať. Odvolacia lehota začala plynúť od štvrtka a ST je odhodlaný ju využiť na podanie rozkladu. Po odvolaní sa proti prvostupňovému rozhodnutiu nastupuje druhostupňový orgán, ktorým je Rada PMÚ. Tá sa skladá zo siedmich členov, pričom piati sú nezávislí a nepracujú na úrade. Ďalšími dvoma členmi sú predsedníčka a podpredsedníčka úradu. Rozhodnutie rady nadobúda právoplatnosť dňom rozhodnutia, jeho zákonnosť je možné napadnúť na súde.

Takmer miliardová pokuta pritom nemusí byť v dohľadnom čase posledná, PMÚ totiž eviduje ďalšie dve podania proti ST. Jedným z nich je podanie proti jarným balíčkom spoločnosti, druhé len pred pár dňami doručila spoločnosť e-Tel a napáda v ňom údajnú kartelovú dohodu medzi ST a mobilnými operátormi Orange a T-Mobile, ktorá by mala obmedzovať hospodársku súťaž. Kedy dôjde k uzatvoreniu oboch prípadov však nechcel Jurkovič konkretizovať.

Najvyššie pokuty udelené PMÚ

ST: 885mil. - neposkytnutie prístupu k miestnym vedeniam -zneužitie dominantného postavenia na trhu.

ZSSK: 37 mil. - zneužitie dominantného postavenia - rôzne obchodné podmienky v porovnateľnom plnení - diskriminácia špedičných firiem.

ZSSK: 30 mil. - zneužitie dominantného postavenia - zabezpečovacie plomby - spoločnosť si vynucovala používanie ten tých bezpečnostných plomb, ktoré sama dopravcom predala.

ST - 20 mil. - zneužívanie dominantného postavenia - kauza ADSL

UPC -15 mil. - zneužívanie dominantného postavenia.

Text k foto: Bez uvoľnenia miestnych vedení nemajú alternatívni opera tort šancu osloviť väčší počet zákazníkov.

Späť | Domov