ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Proti demotivácii

Hospodársky denník | 08.04.2003

Koncom mesiaca majú poslanci NR SR prerokovať novelu zákona o telekomunikáciách. Pre istotu im príde na stôl v dvoch verziách. Jeden návrh predložila skupina poslancov SDKÚ, HZDS a Smeru a druhý návrh pripravila Aliancia nového občana. Hlavným prínosom oboch návrhov je zavedenie povinnosti významných hráčov na našom telekomunikačnom trhu zverejniť referenčnú ponuku na prepojenie sietí. Ďalším prínosom je konečne posilnenie právomocí Telekomunikačného úradu, ktorý bude môcť vstúpiť do rokovaní o prepojení a určiť technickú i cenovú špecifikáciu prepojenia. Objektívne sa bude môcť stať strážcom konkurenčného prostredia. Povinnosť prepojiť sa na požiadanie s konkurenciou za nákladové ceny, vyplýva najväčším operátorom (ST, EuroTel a Orange) aj zo súčasne platného zákona. Menší operátori však ťahajú za kratší koniec, pretože na regulátora sa môžu obrátiť až po uzatvorení prvej prepojovacej zmluvy, pričom dominantný operátor (ST) označil referenčnú ponuku za neverejnú. Podľa odborníkov je nevhodné, že do Národnej rady SR boli predložené dva návrhy noviel toho istého zákona. Prikláňajú sa k schváleniu novely predkladanej skupinou poslancov NR SR H. Arvaya, J. Bašku, J. Jasovského a P. Miššíka, ktorá podľa jej názoru vo väčšom rozsahu rieši potreby rozvoja konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu. Aj Asociácia telekomunikačných operátorov uprednostňuje tento návrh, pretože rieši najdôležitejšie nedostatky v súčasnosti platnej legislatívy, ktoré dnes a denne zabraňujú rozvoju telekomunikačného sektora SR. Účelom novely je docieliť, aby sa operátori, ktorí investovali nemalé prostriedky, nedostali do stavu "demotivácie". Ak bude aj v budúcnosti pokračovať nedôsledná implementácia práva Európskej únie, investície operátorov budú, samozrejme, zastavené.

Späť | Domov