ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Pokuta Slovak Telecomu sa páči jeho konkurentom

SME | 30.05.2005

BRATISLAVA - Asociácia telekomunikačných operátorov privítala rozhodnutie Protimonopolného úradu, ktorý dal Slovak Telecomu pokutu 885 miliónov korún za zneužívanie dominantného postavenia. "O poskytnutie prístupu k miestnym vedeniam bojujeme už štyri roky, stále sme čakali na rázne rozhodnutie regulátora," vyhlásil predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič. Úrad prikázal Slovak Telecomu odstrániť protiprávny stav do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Späť | Domov