ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Telekomunikačný trh na Slovensku: stále je čo zlepšovať

Hospodárske noviny | 04.05.2005

Podobne ako v iných európskych krajinách, aj u nás sa efekty liberalizácie telekomunikačného trhu prejavujú až s časovým odstupom. Aj keď sa stav trhu zlepšil, nedoriešené zostali stále niektoré čiastkové problémy. Po 17 mesiacoch od vstupu zákona o elektronických komunikáciách do platnosti sa stavom telekomunikačného trhu dnes bude zaoberať aj vláda.

Ako konštatujú v správe ministri, ale aj samotné firmy, napätie medzi Slovák telecomom a menšími, tzv. alternatívnymi operátormi, povoľuje. Šesť z nich už s týmto dominantným hráčom podpísalo prepojovaciu dohodu a v nasledujúcich mesiacoch spustia službu výberu operátora. Klient si bude môcť predvoľbou vybrať, kto mu hlasovú službu poskytne.

"Aj keď situácia ešte nie je ideálna, aspoň sme našli ochotu spolu hovoriť," povedal HN predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič na margo minulotýždňového rozhodnutia hospodárskeho výboru NR SR, podľa ktorého bude problémy riešiť komisia zložená zo zástupcov ministerstva dopravy, ATO, Slovak telecomu a Telekomunikačného úradu. Nespokojnosť totiž stále okrem iného sprevádza výšku prepojovacích poplatkov Slovák telecomu, ako aj spájanie internetovej služby ADSL s povinnosťou vlastniť pevný volací program od ST.

Nedostatky si uvedomuje aj ministerstvo dopravy, ktoré k zákonu o elektronických komunikáciách pripravuje novelu. "Bude zameraná na nedostatky v uplatňovaní legislatívy, ktoré nám vytýkala aj Európska komisia," hovorí generálny riaditeľ sekcie pôšt a telekomunikácií ministerstva dopravy Anton Smitka. Do novely by sa mali dostať aj chýbajúce pravidlá na reguláciu vybraných internetových služieb, problematiku spamových e-mailov či sekundárne obchodovanie s frekvenciami pridelenými Telekomunikačným úradom. "Spoločnosti, ktoré získajú frekvenciu a nevyužívajú ju naplno, ju dnes nemôžu prenajať či predať, aj keď to Európska únia nezakazuje," dodal s tým, že kritériá pre takéto obchodovanie by mali byť prísne. Európska komisia v polovici apríla doručila Slovensku varovanie, že naše zákony ešte nie sú v súlade s legislatívou spoločenstva. Upozornila na nedostatky v zavedení spolu štyroch smerníc - o prístupe, univerzálnej službe, o ochrane osobných dát a rámcovej smernici pre e-komunikáciu. Okrem nás únia "pokarhala" aj ďalšie krajiny - Maltu, Nemecko, Lotyšsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Fínsko, Rakúsko a Portugalsko.

Späť | Domov