ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD BY SA PO OSAMOSTATNENÍ MAL STAŤ SILNÝM REGULÁTOROM TELEKOMUNIKAČNÉHO TRHU

Rádiožurnál SRo | 21.04.2005

Alena MICHALICOVÁ, moderátorka: "Zdá sa, že ani prijatie toľko očakávaného zákona o elektronických komunikáciách úplne nezastavilo kritiku Európskej únie smerom k nášmu telekomunikačnému prostrediu. Európska komisia totiž nedávno ohlásila začatie správneho konania voči Slovenskej republike, ktoré sa môže skončiť až na súde v Luxemburgu a následnými sankciami. Tŕňom v oku eurokomisárov je málo autonómne postavenie nášho regulačného, teda Telekomunikačného úradu. Slovo má Marián JÁNOŠÍK."

Marián JÁNOŠÍK, redaktor: "Telekomunikačný úrad je totiž stále odkázaný na financie z ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. Šéf Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír ONDROVIČ navyše upozorňuje, že ministerstvo je stále významným akcionárom Slovak Telecomu."

Vladimír ONDROVIČ: "Tým, že je tzv. policemakerom(?), čiže malo by vytvárať telekomunikačnú politiku Slovenskej republiky a na druhej strane sa musí starať o prosperitu ako akcionár v Slovak Telecome, tak potom je ministerstvo v strete záujmov."

M. JÁNOŠÍK: "Na ministerstve už preto pripravujú odpojenie Telekomunikačného úradu od finančnej závislosti rezortu, povedal riaditeľ odboru telekomunikácií Milan HERMAN."

Milan HERMAN: "Máme pripravený materiál do vlády, ktorý bude hovoriť o modeli, akým by mohol byť financovaný Telekomunikačný úrad v budúcnosti, čím by sa mohla riešiť nielen jeho nezávislosť finančná závislosť, ale aj sebestačnosť."

M. JÁNOŠÍK: "Úrad má byť zriadený ako právnická osoba s doterajšími kompetenciami a jeho príjmy majú tvoriť poplatky ta všetky úkony v oblasti regulácie a správy frekvenčného spektra. V súčasnosti totiž smerujú do štátneho rozpočtu. Predseda Telekomunikačného úradu Milan LUKNÁR by takéto riešenie privítal."

Milan LUKNÁR: "Úrad už niekoľko rokov prináša zhruba trojnásobok toho čo stojí a financovanie takýmto spôsobom cez štátny rozpočet nás brzdí..."

M. JÁNOŠÍK: "...a takáto zmena podľa Milana LUKNÁRA výrazne posilní ich pozíciu. V rámci racionalizačných opatrení sa navyše uvažuje aj o zlúčení Telekomunikačného úradu s Poštovým úradom. Finančné osamostatnenie regulátora by pozitívne prijala aj spoločnosť Slovak Telecom, tvrdí jej hovorca Radoslav BIELKA."

Radoslav BIELKA: "Určite by sme uvítali silného regulátora na trhu, ktorý by vytváral podmienky pre konkurenčné prostredie, aby mal dostatok finančných zdrojov na to, aby dokázal zaplatiť kvalitných ľudí a aby fungoval efektívne."

M. JÁNOŠÍK: "Práve Slovak Telecom však doteraz so železnou pravidelnosťou napádal takmer každé rozhodnutie úradu. Kedy je teda možné očakávať zmenu postavenia regulačného orgánu? Odpovedá šéf odboru telekomunikácií rezortného ministerstva Milan HERMANA."

M. HERMANA: "Nechcem to presne odhadovať, ale bolo by to možno až budúci rok, niekedy druhá polovica budúceho roku."

M. JÁNOŠÍK: "Zostáva len dúfať, že Európska komisia bude trpezlivá a za doterajšie nedostatky a neplnenie záväzkov nás nedá na luxemburský súd a vyhneme sa finančným sankciám."

Späť | Domov