ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Prepájajú sa, no čakajú, že podmienky sa zlepšia

Týždenník Trend | 30.03.2005

Slovak Telecom neprijal ani posledné regulačné opatrenie TÚ SR

Zmluvy o prepojení sietí so Slovak Telecomom (ST) uplynulý týždeň podpísali Železničné telekomunikácie, divízia Železníc SR a spoločnosť Dial Telecom. Pred nimi sa s dominantným operátorom na spolupráci dohodli eTel Slovensko a Amtel Slovensko. S ďalšími novými hlasovými providermi ST rokuje.

Konkurencia do pevnej telefónnej siete príde začiatkom augusta. Vtedy si klienti ST budú môcť pri telefonovaní vybrať iného poskytovateľa. Jednoducho – pred vytočením čísla volaného vložia do aparátu kód operátora.

Konkurenční provideri vystupujúci pod hlavičkou Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) však naďalej proklamujú, že nie sú s podmienkami prepojenia spokojní. Argumentujú, že poplatky za vstup do siete ST sú výrazne vyššie ako priemerné ceny prepojenia v krajinách Európskej únie. Naopak Dial Telecom, ktorý členom profesijného združenia nie je, potvrdil, že mu dohoda s ST vyhovuje. Očakáva, že po auguste sa ceny hovorného znížia o 20 až 30 percent.

Zníženie telekomunikačných taríf očakávajú aj operátori z ATO. Aj keď sčasti ho podľa nich vyvolá sám ST, snažiaci sa „zabetónovať“ si pozície na nadchádzajúci konflikt s novou konkurenciou. Predpokladajú však, že kým reálne začnú poskytovať služby, Telekomunikačný úrad (TÚ) SR podmienky upraví v ich prospech. Prípadné zmeny by sa potom týkali všetkých hráčov vrátane Dial Telecomu.

Regulátor už ST vyhlásil za podnik s významným vplyvom na trhu a uložil mu povinnosti smerujúce k podpore konkurenčného prostredia. Dominantný operátor sa však proti regulačnému rozhodnutiu odvolal, preto zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Ak sa bude opakovať história predchádzajúcich dvoch opatrení TÚ SR proti ST, o regulácii bude opäť zdĺhavo rozhodovať až Najvyšší súd SR.

 

Konkurenti Slovak Telecomu1
 
Spoločnosť Stav rokovaní o prepojení s ST
Aliatel Slovakia nerokuje2
Amtel Slovensko uzavretá zmluva
BT Slovakia rokuje
ConnSpec Telekom uzavretá zmluva3
Dial Telecom uzavretá zmluva
Energotel nerokuje
eTel Slovensko uzavretá zmluva
GlobalTel rokuje
GTS Slovakia rokuje
M.B.C. nerokuje
Nextra rokuje
Option One nerokuje
Orange Slovensko nerokuje
Slovanet rokuje
USware nerokuje
Voipac nerokuje
ŽSR – Železničné telekomunikácie uzavretá zmluva
1 Držitelia individuálneho povolenia Telekomunikačného úradu SR na poskytovanie hlasových služieb v pevnej sieti
2 Spoločnosť sa zlučuje s GTS Slovakia
3 Spoločnosť sa s ST doteraz fyzicky neprepojila a nezačala poskytovať služby
PRAMEŇ: Telekomunikačný úrad SR, Slovak Telecom

Späť | Domov