ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Štát môže kontrolovať EuroTel

Pravda | 18.01.2005

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií bude podrobne dohliadať na podnikanie mobilného operátora EuroTel. Jeho nominant Štefan Bugár je totiž od januára novým šéfom dozornej rady spoločnosti a ďalší dvaja zástupcovia štátu - Branko Šmilňák a Peter Hýroš - sú v predstavenstve.

Dôležité posty v EuroTeli prenechal štátu Slovak Telecom, (respektíve jeho 51-per-centný akcionár Deutsche Telekom), ktorý koncom roka dokúpil od amerického konzorcia Atlantic West B.V. 49 percent akcií EuroTelu a stal sa tak 100-percentným akcionárom spoločnosti. Tým si nepriamo zvýšil v mobilnom operátorovi vplyv aj štát, ktorému po privatizácií zostalo 49 percent akcií Slovak Telecomu. "Vplyv štátu v EuroTeli prepočítaný na akcie v Slovak Telecome nebol velký. Aj preto sme doteraz nemali v spoločnosti svojich zástupcov," povedal hovorca ministerstva dopravy Tomáš Šarluška.

Podľa neho bude štát aj naďalej v EuroTeli nepriamym menšinovým akcionárom. "Z toho bude vyplývať aj dosah našich zástupcov na rozhodnutia EuroTelu," dodáva Šarluška. Nominanti ministerstva však podľa neho môžu podporovať v orgánoch liberalizáciu trhu. "Situácia k tomu evokuje," pripúšťa aj predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič.

Asociácia namietala, že po tom, čo Slovak Telecom úplne ovládne EuroTel, môžu obe spoločnosti robiť dohody na úkor ostatných operátorov. "V každom prípade je tu však Telekomunikačný úrad, ktorý má strážiť, aby sa firmy správali ako nezávislí trhoví hráči," zdôrazňuje Ondrovič.

Personálnymi zmenami si Deutsche Telekom pripravil podľa dôveryhodných zdrojov pôdu na premenovanie EuroTelu na T-Mobile. K tomu by malo dôjsť ešte tento rok. Práve vedenie T-Mobile, ktorá je dcérskou spoločnosťou Deutsche Telekomu, preto požiadalo podľa informácií Pravdy, aby sa do predstavenstva dostal aj generálny riaditeľ EuroTelu Róbert Chvátal.

Štát bude môcť kontrolovať dianie v EuroTeli cez svojich zástupcov, len kým nepredá podiel v Slovak Telecome. Minister dopravy pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič minulý týždeň naznačil, že rezort rozbehne predaj ešte v tomto volebnom období. Predchádzať mu bude analýza o tom, kedy a ako bude výhodné akcie predať. "Nemáme problém s tým, aby sme sa v budúcnosti zbavili podielu v Slovak Telecome a v EuroTeli," vysvetľuje Šarluška.

Ministerstvo spravuje 34 percent akcií Slovak Telecomu a zvyšný 15-percentný podiel štátu je v portfóliu Fondu národného majetku.

Späť | Domov