ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Čo ATO vyčíta M. Luknárovi:

Trend | 02.01.2003

  • Neskoré vyhlásenie výzvy na udeľovanie hlasových licencií
  • Nevydanie regulačných rozhodnutí potrebných na poskytovanie služby voľba operátora
  • Neskoré vyhlásenie subjektov s významným postavením na trhu
  • Neregulovanie cien internetu
  • Nedostatočné angažovanie sa pri uvádzaní služieb ADSL na trh
  • Nevyhlásenie výberového konania na udelenie licencií na používanie frekvencií v pásme 3,5 GHz
  • Hrubé nedostatky a chyby v riadení ľudí, vytvorenie atmosféry strachu, centralizácia rozhodovania v rukách predsedu TÚ SR

Späť | Domov