ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Operátori majú obavy z dominancie Telecomu

Národná obroda | 05.10.2004

Protimonopolný úrad o predaji zvyšných akcií EuroTelu rozhodne na budúci týždeň

Získaním úplného vlastníctva v EuroTeli spoločnostou Slovak Telecom (ST) sa telekomunikační operátori obávajú príliš veľkej koncentrácie na trhu. To by mohlo viesť k deformácii trhu a k posilneniu dominantného postavenia Telecomu, čo by v praxi znamenalo, že sa zníži konkurenčný tlak na ceny a ST si bude môcť určovať vlastné podmienky.

"My nebudeme mať výhrady ku kúpe zvyšných akcií, pokiaľ sa dodržia podmienky, na základe ktorých sa odstránia bariéry hospodárskej súťaže," povedal predseda Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Vladimír Ondrovič. Jednou zo základných požiadaviek je zachovanie právnej subjektivity ST a EuroTelu vrátane administratívneho a účtovného oddelenia.

Podobné stanovisko zaujal aj druhý mobilný operátor. Podľa právnika spoločnosti Orange Mareka Chovanca bude rozhodujúci prístup k veľkoobchodným produktom, aby sa medzi ST a EuroTelom nevytvorila taká situácia, ktorej by mohli ostatní ťažko konkurovať.

S cielom zabrániť negatívnym následkom ATO zaslala list Protimonopolnému úradu (PÚ). Obsah listu tvoria požiadavky, ktoré by mal úrad zohľadniť pri rozhodovaní o podmienkach odkúpenia podielu v spoločnosti EuroTel. Ako povedal hovorca PÚ Miroslav Jurkovič, zatiaľ žiadny list v tejto súvisloti nedostali. "Doteraz bola úradu doručená iba notifikácia koncentrácie Slovak Telecom a EuroTel Bratislava. Dňom doručenia začala plynúť lehota 15 pracovných dní, aby sa úrad vyjadril, či sa bude danou koncentráciou zaoberať, alebo celú vec postúpi Európskej komisii," vysvetlil.

Obavy svojich konkurentov považuje ST za neopodstatnené, pretože nad trhom dohliada Protimonopolný a Telekomunikačný úrad. "Získaním 100-percentného podielu sa nič zásadné nezmení, nakoľko aj doteraz sme boli majoritnými akcionármi EuroTelu," uzavrel hovorca ST Radoslav Bielka s tým, že tento krok treba chápať ako istú finančnú investíciu.

Aké konkurenčné podmienky trebA zachovať na trhu

zachovanie účtovného, administratívneho i právneho oddelenia oboch spoločností

garancia jasných, transparentných a voči iným nediskriminačných vzťahov

neudeľovanie obmedzených zdrojov pre oba subjekty

garancia nelikvidácie trhu prostredníctvom exkluzívnych spoločných produktov

predloženie ponuky na prenájom okruhov a jej akceptácia Telekomunikačným úradom pred odkúpením akcií

právoplatné rozhodnutie Telekomunikačného úradu o podmienkach prepojenia pre fixné hlasové služby pred ukončením obchodu

garancie možnosti rovnakého prístupu k pásmu 450 MHz oboma mobilnými operátormi

Späť | Domov