ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Rádiožurnál Slovenského rozhlasu

Rádio Slovensko 12:00 | 04.10.2004

Asociácia telekomunikačných operátorov /ATO/ má obavy z toho, že by sa spoločnosť Slovak Telecom stala 100%-tným vlastníkom mobilného operátora Eurotel. Takouto koncentráciou môže dôjsť podľa nej k deformácii trhu a posilní sa dominantné postavenie Slovak Telecom-u. Telefonuje Maroš Stano.

Slovak Telecom je dominantným prevádzkovateľom pevnej telekomunikačnej siete, ktorý má v Eurotel-y už 51%-tný podiel. Vo veci ešte bude rozhodovať Protimonopolný úrad. ATO nemá výhrady k úplnému vlastníctvu Eurotel-u Slovak Telecom-om. Obáva sa však, že môže viesť k deformácii trhu a zabráneniu liberalizácii trhu konkurenciou. Preto by sa malo napr. zachovať oddelenie spoločnosti po účtovnej, administratívnej a právnej stránke. Mali by byť aj garancie jasných transparentných vzťahov, ktoré by nediskriminovali postavenie alternatívnych operátorov. Napr. spojením ponúk mobilnej a pevnej siete, teda exkluzívnymi produktmi. Stanovisko Slovak Telecom-u sa vám pokúsime priniesť v ďalších spravodajských reláciách.

Späť | Domov