ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

PMÚ má vykompenzovať deformáciu

Hospodárske noviny | 05.10.2004

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR by mal podľa Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) stanoviť Slovak Telecomu a EuroTelu Bratislava jasné podmienky, aby sa zachovali konkurenčné podmienky na trhu. ATO v liste, ktorý zaslala PMÚ, požaduje napríklad garanciu jasných, transparentných a k iným spoločnostiam nediskrimi-načných vzťahov, predloženie referenčných ponúk a neudeľovanie ďalších špecifických frekvencií. Informoval o tom predseda ATO Vladimír Ondrovič. "Kľúčové bude zabezpečenie prístupu k veľkoobchodným produktom, inak nebude možné novému kombinovanému operátorovi konkurovať," uviedol Marek Chovanec, ktorý v ATO zastupuje spoločnosť Orange Slovensko. (SITA)

Späť | Domov