ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

ATO: Telekomunikačný úrad si nevie rady so Slovak Telecomom

TASR | 14.12.2004

Podľa Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) a niektorých alternatívnych operátorov Slovak Telecom (ST) nerešpektuje druhostupňové rozhodnutie Telekomunikačného úradu (TÚ) SR o podmienkach prepojenia telekomunikačných sietí. Úrad si nevie rady, ST získava zatiaľ úspory z odďaľovania vstupu konkurencie na trh.

"Stav telekomunikačného trhu vychádza z predchádzajúcej pasivity Telekomunikačného úradu. Úrad akceptoval neformálne prísľuby ST, že niečo urobí alebo neurobí. V súčasnosti Slovak Telecom hrubým spôsobom ignoruje autoritu TÚ a nikto iný ako úrad ho nemôže donútiť vykonať právoplatné rozhodnutie," povedal právny zástupca spoločnosti eTel Slovensko Branislav Máčaj. "Úrad si nevie rady, má právomoci zasiahnuť, no nekoná. Môže napríklad uložiť predbežné opatrenie a následne vzniknutú situáciu doriešiť. Môže tiež uložiť ST pokutu," doplnil predseda ATO Vladimír Ondrovič.

"Dnes majú alternatívni operátori približne 1-% podiel na trhu fixnej telefónie. Tým, že sa neuskutoční prepojenie telekomunikačných sietí medzi alternatívnymi operátormi a ST, môže Slovak Telecom dosiahnuť podľa hrubých odhadov ročnú úsporu až 2,5 miliardy Sk. V priebehu 2 až 3 rokov sa totiž dá predpokladať nárast podielu alternatívnych operátorov na trhu až na 15 či 20 %," vysvetlil generálny riaditeľ GTS Slovakia, s. r. o., Bratislava Branislav Brezovič.

Stavom regulácie a trhu v oblasti elektronických komunikácií sa nedávno zaoberala vo svojej správe aj Európska komisia (EK). "Obsah správy výrazne kontrastuje s názorom predsedu TÚ, že SR je považovaná za vzorovú krajinu spomedzi prístupových krajín," uviedol Ondrovič. Správa podľa neho vyčíta Slovensku napríklad nedostatky pri stanovení modelov na výpočet prepojovacích poplatkov, nedokončenie analýz maloobchodných trhov, nemožnosť využiť službu prenositeľnosti čísla, neuvoľnenie prístupu k účastníckym vedeniam a výber podniku priamou voľbou a prednastavením. "Na Slovensku máme síce zákon o elektronických komunikáciách, ale telekomunikačný trh tu reálne nefunguje. V ČR síce zákon nie je, ale samostatný trh funguje," dodal Brezovič na záver.

Späť | Domov