ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Návrh zákona o elektronických komunikáciách je na svete

Trend | 03.04.2003

Ešte pred úplne novým zákonom poslanci Národnej rady SR prerokujú dve novely platného zákona o telekomunikáciách

Koncom apríla budú poslanci Národnej rady (NR) SR rokovať o novele zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Na stôl im pritom príde v dvoch verziách. Jeden návrh predložila skupina poslancov Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie, Hnutia za demokratické Slovensko, Komunistickej strany Slovenska a Smeru. Druhý materiál za pomoci štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR Branislava Opaterného pripravila Aliancia nového občana (ANO).

Hlavným prínosom oboch návrhov je zavedenie povinnosti významných hráčov na telekomunikačnom trhu zverejniť referenčnú ponuku na prepojenie sietí. Ďalším potenciálnym plusom je posilnenie právomocí Telekomunikačného úradu (TÚ) SR, ktorý bude môcť vstúpiť do rokovaní o prepojení a stanoviť technickú i cenovú špecifikáciu prepojenia.

Významnými hráčmi sú v súčasnosti traja najväčší operátori - Slovenské telekomunikácie (ST), a.s., Bratislava, EuroTel Bratislava, a.s., a Orange Slovensko a.s., Bratislava. Povinnosť prepojiť sa na požiadanie s konkurenciou za nákladové ceny im vyplýva aj z platného telekomunikačného zákona. Menší operátori už v súčasnosti s ST o prepojení rokujú. Ťahajú však za kratší koniec. Na regulátora sa totiž môžu obrátiť až po uzatvorení prvej prepojovacej zmluvy, pričom dominantný operátor označil referenčnú ponuku za neverejnú.

Oba poslanecké návrhy telekomunikačnej novely počítajú s platnosťou úprav už od polovice tohto roka. Predseda Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Vladimír Ondrovič sa domnieva, že návrh ANO je priechodnejší, pretože neobsahuje ustanovenia o uvoľnení prístupu k miestnym vedeniam. Ak by NR SR schválila túto verziu, ST by sa nemuseli vzdať svojho najväčšieho tromfu - nemuseli by konkurencii prenajímať "holé" drôty spájajúce koncových zákazníkov s ústredňou. Ak by sa do novely uvoľnenie miestnych vedení zahrnulo, konkurenční operátori by sa k zákazníkom dostali podstatne lacnejšie ako doteraz.

Viac kompetencií regulátorovi

Telekomunikačný zákon v súčasnej alebo novelizovanej podobe by mal 1. januára 2004 nahradiť úplne nový zákon o elektronických komunikáciách. Na jeho príprave pracuje MDPT SR, ktoré na webovej stránke zverejnilo paragrafové znenie normy.

Podľa generálneho riaditeľa sekcie pôšt a telekomunikácií MDPT SR Viliama Podhorského ešte nejde o pripomienkové konanie. "Sme otvorení akýmkoľvek konštruktívnym návrhom v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a rady," hovorí.

Za najdôležitejší prínos nového zákona V. Podhorský považuje zmenu prístupu k licencovaniu telekomunikačných činností. Zákon po­dľa neho nenarába s pojmom obmedzený zdroj. V súčasnosti do tejto kategórie spadajú čísla, frekvencie a volacie znaky, pričom ten, kto ich chce využívať, potrebuje licenciu TÚ SR.

Návrh zákona počíta s tým, že poskytovatelia komunikačných služieb budú fungovať len na základe všeobecných povolení. Ak však budú pri prevádzkovaní siete alebo poskytovaní služieb potrebovať čísla alebo frekvencie, musí im TÚ SR udeliť individuálne oprávnenie na ich používanie. Podľa V. Podhorského však nepôjde o licenčné konanie.

V. Ondrovič na návrhu nového zákona oceňuje najmä to, že do slovenských podmienok pretaví fungujúci regulačný rámec Európskej únie. To predovšetkým znamená, že posilní kompetencie TÚ SR ako strážcu konkurenčného prostredia. Operátor s významným vplyvom na trhu - de facto len ST - bude musieť do dvoch mesiacov po označení zverejniť referenčnú ponuku prepojenia sietí a uvoľnenia miestnych vedení. V prípade diskriminačných podmienok bude môcť TÚ SR okamžite určiť ceny a technické špecifikácie a tým urýchliť uzavretie dohôd s ostatnými operátormi.

Za nezverejnenie referenčnej ponuky či porušenie iných povinností môžu významní operátori dostať nanajvýš päťmiliónovú pokutu. Podľa V. Podhorského sa môže zdať nízka, no regulátor ju môže udeliť opakovane.

"V oblasti povinností dominantných hráčov predpokladáme tvrdý odpor veľkých operátorov," hovorí V. Podhorský. Upozorňuje však, že sú definované presne podľa európskych smerníc.

Univerzálna služba

Zákon o elektronických komunikáciách rieši aj financovanie strát poskytovateľa univerzálnej služby. Chápe sa pod ňou najmä povinnosť dominantného operátora zaviesť na požiadanie zákazníkovi telefónnu linku aj v prípade, keď to preňho nebude výnosná investícia. Podľa platnej legislatívy musia konkurenční operátori poskytovateľovi univerzálnej služby prispievať na jeho stratu len vtedy, ak jeho podiel na trhu verejnej telefónnej službe presahuje 80 percent. Nový zákon takéto obmedzenie obsahovať nebude.

Ak by parlament schválil zákon o elektronických komunikáciách v podobe navrhnutej MDPT SR, telekomunikačným operátorom by vznikol problém so skrátením lehoty na zabezpečenie prenositeľnosti telefónneho čísla pri prechode k inému poskytovateľovi alebo po zmene síd­la zákazníka. Podľa platnej legislatívy majú operátori prenositeľnosť zabezpečiť až od augusta 2004, kým v návrhu zákona o elektronických komunikáciách sa s touto povinnosťou počíta od 1. januára 2004, teda o sedem mesiacov skôr. "Problémom nie je technické riešenie, ale spôsob spravovania databázy telefónnych čísel," podčiarkuje V. Ondrovič.

ATO už o tomto probléme rokovala s ST. Operátori sa chcú vyhnúť problémom, ktoré v súčasnosti na Slovensku nastali pri spravovaní internetových domén. To zabezpečuje jeden z poskytovateľov internetu, EuroWeb Slovakia, a.s., Bratislava, ktorého ostatní provideri obviňujú z diskriminácie. Databázu s číslami by preto podľa V. Ondroviča mala spravovať firma, ktorej rovnocennými vlastníkmi by mali byť všetci operátori poskytujúci prenositeľnosť čísla.

Späť | Domov