ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Podľa ATO je súčasný stav na trhu zapríčinený pasivitou TÚ

SITA | 14.12.2004

Na výrazne problémový stav na telekomunikačnom trhu však už podľa informácií predsedu ATO upozornili poslanci v parlamente prostredníctvom interpelácie aj premiéra

Súčasný negatívny stav na telekomunikačnom trhu v oblasti liberalizácie je podľa Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) zapríčinený pasivitou Telekomunikačného úradu SR (TÚ). Jedným z hlavných dôvodov je podľa asociácie to, že úrad nezvládol analýzy, ktoré sú potrebné pre prijatie ďalších opatrení, v stanovenom termíne do 30. júna 2004. “Výsledkom tejto situácie je stav, keď bývalý monopol má stále všetky možnosti potláčania konkurenčných podnikov a zabraňovania ich vstupu na trh,“ uviedol predseda ATO Vladimír Ondrovič.

Na situáciu už upozornila aj Európska komisia vo svojej hodnotiacej správe. “Komisia prakticky vo všetkých kľúčových oblastiach liberalizácie - prepojenie, výber podniku, prístup k miestnym vedeniam, prenositeľnosť čísel - konštatuje, že tieto prvky trhu na Slovensku nemáme,“ uviedol ďalej Ondrovič. Asociácia sa podľa neho snaží komunikovať ohľadom nečinnosti TÚ aj s poslancami parlamentu, tí však ani v záujme zvýšenia administratívnych kapacít úradu nepodporili zvýšenie prostriedkov vyčlenených na činnosť úradu v budúcom roku.

Ako nie celkom priechodnú vidí Ondrovič možnosť zmeny na poste predsedu Telekomunikačného úradu, keďže tú by musela iniciovať vláda. “Rezort dopravy, pôšt a telekomunikácií zároveň spravuje 34 % akcií Slovak Telecomu a musí tak zohľadňovať a chrániť ako jeho akcionár záujmy tohto podniku,“ uviedol Ondrovič spolu s vysvetlením, že firme ST súčasný stav vyhovuje a ministerstvo, napriek tomu, že je ako tvorca legislatívy v konflikte záujmov, nemá dôvod tento stav meniť. Na výrazne problémový stav na telekomunikačnom trhu však už podľa informácií predsedu ATO upozornili poslanci v parlamente prostredníctvom interpelácie aj premiéra.

Ďalšou problematickou oblasťou, na ktorú upozornila Európska komisia, sú chýbajúce vykonávacie predpisy, na základe ktorých by bolo možné trh uvoľniť. V tejto súvislosti alternatívni operátori upozornili, že bez zavedenia možnosti výberu podniku tzv. priamou voľbou alebo voľbou s prednastavením, nebudú môcť zákazníkom ponúknuť konkurenčné služby v oblasti volania na pevných linkách. Okrem toho žiaden operátor zatiaľ nepodpísal dohodu, ktorá by umožnila prepojiť jeho klientov so sieťou ST. “Vlani podpísaná dohoda medzi ST a firmou Connspec Telecom bola obyčajným zavádzaním verejnosti,“ uviedol v tejto súvislosti Ondrovič s vysvetlením, že firma označovaná Telecomom za vzor skrachovala.

Podpisu dohôd o prepojení sietí okrem toho bráni aj neústupčivosť ST, ktorý nechce prispôsobiť úradom navrhnutú zmluvu jeho rozhodnutiu a TÚ si zatiaľ nedokáže právo vynútiť. Aj samotné podmienky stanovené úradom pritom považujú operátori za takmer nesplniteľné, najmä vzhľadom k stanoveným cenám za prepojenie. “Úrad zo štátnych peňazí zaplatil za model výpočtu cien, na základe ktorého by podľa našich prepočtov mohli byť ceny nižšie, do podmienok ho však nakoniec nezapracoval,“ skonštatoval Ondrovič.

Späť | Domov