ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Európska komisia nepripravuje voči SR priestupkové konanie

SITA | 09.12.2004

Prístup TÚ podľa komisie nevykazuje adekvátnu transparentnosť a právnu istotu pre účastníkov trhu, podľa úradu nejde o priamu kritiku

Európska komisia (EK) nepripravuje priestupkové konanie voči Slovensku za nesprávne uplatňovanie legislatívy EÚ v oblasti elektronických komunikácií. Vo štvrtok to vo svojom stanovisku uviedol Telekomunikačný úrad SR (TÚ). “Predseda úradu osobne kontaktoval kompetentných pracovníkov EK, ktorí potvrdili, že žiadne stanovisko v zmysle článku 226 (zmluvy o založení Európskeho spoločenstva ) sa ani len nepripravuje,“ informoval hovorca úradu Roman Vavro. V oficiálnom materiáli EK sa podľa úradu len uvádza, že osem členských krajín, medzi nimi aj Slovensko, ešte neimplementovalo sekundárnu legislatívu.

Podľa Vavra ide v našom prípade o vyhlášky, respektíve všeobecne záväzné právne predpisy k zákonu, z ktorých posledné tri sú krátko pred vydaním. “Na Slovensku stále neexistuje vykonávacia vyhláška, ktorá by umožnila prenositeľnosť čísla,“ špecifikoval slovenskú realitu predseda Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Vladimír Ondrovič. Zároveň neexistuje ani predpis, na základe ktorého by ST musel uvoľniť miestnu slučku, teda časť telekomunikačnej siete ukončenej priamo u zákazníka. “Komisia tieto dve povinnosti vníma ako proliberalizačné, u nás sa ich však stále nepodarilo zrealizovať,“ dodal šéf asociácie.

Telekomunikačný úrad vo štvrtok odmietol aj informácie týkajúce sa ďalšieho kritického stanoviska EK. Ide o pripomienky komisie k postupu úradu v prípade analýzy relevantných trhov. “Prístup TÚ k nápravným opatreniam, zdá sa, nevykazuje adekvátnu transparentnosť a právnu istotu pre účastníkov trhu a mohol by ďalej oddialiť znižovanie poplatkov za ukončovanie,“ uvádza sa napríklad v stanovisku komisie. "Nejde o priamu kritiku, ale je to pripomienka EK v rámci stanoviska k analýze trhu, ktorou EK pripomína úradu, aby dával väčší dôraz na transparentné znižovanie prepojovacích poplatkov,“ uviedol v tejto súvislosti pre agentúru SITA Vavro.

Späť | Domov