ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Európska komisia kritizovala SR za nedôslednosť

SITA | 07.12.2004

Slovensko stále nemá vyhlášku, ktorá by umožnila prenositeľnosť čísla a uvoľnenie miestnych slučiek

Európska komisia (EK) kritizovala Slovensko a jeho regulačný úrad v oblasti telekomunikácií za nedôslednosť, ako aj za nedostatočnú implementáciu sekundárnej legislatívy v oblasti elektronických komunikácií. Komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová v liste adresovanom predsedovi Telekomunikačného úradu SR (TÚ) Milanovi Luknárovi vytkla regulátorovi, že ešte stále neukončil analýzu maloobchodného trhu, na základe ktorej by musel Slovak Telecom (ST) umožniť alternatívnym operátorom sprevádzkovať konkurenčné služby.

Práve táto výhrada však ešte skomplikovala situáciu na zatiaľ monopolnom trhu volaní prostredníctvom pevných liniek. “Kým úrad analýzu neukončí a neuloží povinnosti Slovak Telecomu, nemá pre alternatívnych operátorov žiadny zmysel podpisovať so ST prepojovaciu dohodu,“ povedal pre agentúru SITA predseda Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Vladimír Ondrovič. Ako pripomenul, TÚ mal takúto analýzu ukončiť už do 30. júna. Až po jej vyhodnotení totiž môže úrad stanoviť ST povinnosť, aby umožnil sprevádzkovanie služieb predvoľby operátora a pevnej predvoľby operátora. Prostredníctvom týchto služieb potom budú môcť zákazníci telefonovať cez alternatívnych operátorov.

"Tento termín bol od začiatku nereálny, žiaden členský štát nevykonal analýzy všetkých trhov v lehote 6 mesiacov. Slovenská legislatíva nešpecifikuje, či sa daná povinnosť ukladá po analýze maloobchodného alebo veľkoobchodného trhu. Úrad ju navrhoval uložiť po analýze veľkoobchodného trhu, ktorú už vykonal,“ oponoval v reakcii pre agentúru SITA hovorca TÚ Roman Vavro

Ďalšou výhradou EK je to, že úrad adekvátne nešpecifikoval model, na základe ktorého by bolo možné vypočítať ceny, ktoré si operátori platia za prijatie hovoru z konkurenčnej siete. “Prístup TÚ k nápravným opatreniam, zdá sa, nevykazuje adekvátnu transparentnosť a právnu istotu pre účastníkov trhu a mohol by ďalej oddialiť znižovanie poplatkov za ukončovanie,“ uvádza sa vo vyhlásení podpísanom komisárkou Redingovou.

Ďalšia kritika zo strany EK prišla tento pondelok. Osem štátov EÚ, medzi nimi aj Slovensko, totiž podľa komisie nedostatočne aplikovalo sekundárnu legislatívu umožňujúcu liberalizáciu v sektore elektronických komunikácií. “Na Slovensku stále neexistuje vykonávacia vyhláška, ktorá by umožnila prenositeľnosť čísla,“ špecifikoval slovenskú realitu V. Ondrovič z ATO. Zároveň neexistuje ani predpis, na základe ktorého by ST musel uvoľniť miestnu slučku, teda časť telekomunikačnej siete ukončenej priamo u zákazníka. “Komisia tieto dve povinnosti vníma ako proliberalizačné, u nás sa ich však stále nepodarilo zrealizovať,“ dodal šéf asociácie.

“Slovensku zostáva vydať posledné tri všeobecne záväzné právne predpisy k zákonu o elektronických komunikáciách, ktoré prešli pripomienkovým konaním a čakajú na vyjadrenie stálej komisie Legislatívnej rady vlády,“ uviedol v tejto súvislosti hovorca TÚ Roman Vavro. Zároveň poprel už medializované informácie, že by EK už začala voči SR v tejto súvislosti priestupkové konanie.

Späť | Domov