ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Koncu telekomunikačného monopolu bránia spory operátorov

Národná obroda | 13.07.2004

Stanovená cena za prepojenie je podľa Slovak Telecom pod úrovňou jeho nákladov, nepáči sa ani ostatným operátorom

Liberalizácia telekomunikačného trhu stále stojí na rovnakom mieste. Výsledkom je, že prenos hlasu prostredníctvom pevnej siete prevádzkuje naďalej iba Slovak Telecom (ST). "Nemáme podpísané žiadne prepájacie zmluvy so Slovak Telecom, a preto neexistuje žiadna konkurencia na slovenskom trhu," povedal predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič. Momentálne z 18 spoločností, ktoré majú pridelené licencie na hlasové služby, podpísala iba jedna firma prepájaciu zmluvu, ale doteraz nerozbehla žiadnu činnosť. Podľa Ondroviča zodpovednosť za súčasný stav nesie okrem Telecomu aj Telekomunikačný úrad (TÚ), ktorý mal vytvoriť trhové prostredie.

Až 18. júna toho roka TÚ rozhodol vo veci určenia podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia a o metódach výpočtu ceny. Proti tomuto návrhu však podali takzvaný rozklad štyria operátori, medzi nimi aj ST. Ako povedal Vladimír Ondrovič, hlavné výhrady majú k určeniu ceny, ktorá je pre nich neakceptovateľná. Ďalej je potrebné, aby rozhodnutie obsahovalo aj definíciu bodu prepojenia, od spôsobu ktorého bude závisieť konečná cena za telefonovanie.

Pokiaľ sa tak nestane, podľa predstaviteľov asociácie nemožno očakávať vstup nejakých spoločností na náš trh. Opačný postoj má Slovak Telecom. "Cena za prepojenie, ktorú určil úrad, je pod úrovňou našich nákladov," povedal hovorca ST Radoslav Bielka. V celej veci bude rozhodovať predseda TÚ. Ako nás informoval hovorca telekomunikačného úradu Roman Vavra, šéf úradu by mal rozhodnúť čo najskôr, ale presný termín povedať nevedel.

Výsledkom neefektívnej súťaže je aj plánované zvýšenie cien ST za pripojenie na internet prostredníctvom vykrúcania v pevnej sieti (dial-up). Zdraženie by malo prísť od začiatku augusta, ale momentálne sa celým prípadom zaoberá TÚ. "Dominantný operátor sa zmenou tarify vytáčaného pripojenia snaží ohroziť konkurenciu firiem, ktoré poskytujú volania cez internet," uviedol predseda Asociácie poskytovateľov internetu Ján Vigaš. Všetci, ktorí sa pripájajú na čas kratší ako 15 minút, preto zaplatia za surfovanie po sieti viac. Podľa konateľa spoločnosti Nextra Juraja Ďurova pre približne 86 % zákazníkov firmy sa zvýši cena za pripojenie do internetu o asi 60 percent. "Služba dial-up patrí do univerzálnej služby a Telecom, keďže ju poskytuje, ako jediný pri zmene cenníka nedodržal zákonom stanovené povinnosti," dodal Ján Vigaš.

O čom musí rozhodnúť Telekomunikačný úrad

- cena za prepojenie medzi alternatívnymi operátormi a Slovak Telecom

- definovanie takzvaného bodu prepojenia, od ktorého bude dosť závisieť konečná cena za telefonovanie

- neexistencia definície relevantných trhov, najmä maloobchodných, ktorá brzdí rozvoj telekomunikačného trhu

Späť | Domov