ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Rádiožurnál Slovenského rozhlasu 12:00

Rádio Slovensko | 17.06.2004

Monopol Slovak Telecomu, predtým Slovenských telekomunikácií, sa v oblasti hlasovej služby skončil už pred pol rokom. Zákazník však stále nemá možnosť výberu operátora pevnej siete, chýba totiž podpis tzv. prepojovacej zmluvy. Riešenie problému by mal v najbližších dňoch priniesť Telekomunikačný úrad /TÚ/. Dozvedel sa Marián Jánošík.

V súlade s novým Zákonom o elektronických komunikáciách má TÚ vydať do zajtra záväzné rozhodnutie o technických a cenových podmienkach prepojenia. Podľa predsedu úradu Milana Luknára by to v praxi malo znamenať reálny podpis prvých prepojovacích zmlúv niekedy koncom augusta, začiatkom septembra.

Milan Luknár, predseda Telekomunikačného úradu Bratislava: "Bohužiaľ, nemôžeme stanoviť priamo cenu, ale metodiku výpočtu ceny. Takže nie je možné očakávať z nášho rozhodnutia, že tam bude napísané ukončovanie hovorov tam alebo tam, bude stáť toľko a toľko."

Alternatívni operátori totiž doteraz vinili Slovak Telecom, že predkladá neakceptovateľné podmienky. Slovak Telecom zasa tvrdil, že operátori majú záujem len o tzv. biznis segment a tomu prispôsobujú aj svoje požiadavky. Podľa starej legislatívy však do tohto procesu TÚ nemohol zasahovať, resp. až po podpise prepojovacej zmluvy. Nový Zákon o elektronických komunikáciách už regulátorovi dáva v tejto oblasti oveľa väčšie právomoci. Od rozhodnutia TÚ o technických a cenových podmienkach teraz závisí ďalší osud nášho telekomunikačného trhu. Tvrdí

Ján Kondáš, viceprezident Slovak Telecom, Bratislava: "V každom prípade my si rozhodnutie preštudujeme. Formálne na to máme 15 dní na to, aby sme sa v prípade nejakých nezrovnalostí odvolali, ale pevne veríme a dúfame, že toto rozhodnutie bude akceptovateľné aj nami, aj ostatnými operátormi."

Dá sa očakávať, že vstup alternatívnych operátorov na trh prinesie zníženie cien za hlasovú službu? Odpovedá

Milan Luknár, predseda Telekomunikačného úradu Bratislava: "Vo všeobecnosti áno. Konkurencia by mala potlačiť ceny služieb dole."

Milan Luknár to dokumentoval na príklade krajín EÚ, kde menší operátori po liberalizácii získali asi 12%-tný podiel na vnútroštátnej úrovni a na medzištátnych hovoroch dokonca 50% na trhu, čo sa prejavilo aj znížením cien. Aj podľa šéfa Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimíra Ondroviča, by podpis prepojovacích zmlúv mal spôsobiť tlak na ceny.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, Bratislava: "No samozrejme, že už keď bude konkurencia, tak to bude fungovať ako na každom inom trhu, napr. napriek tomu, že sú len dvaja, tak stále sa tlačia jeden druhého do rôznych akcií, do rôznych znižovaní cien, rôznych poskytovaní, ja neviem telefónny príspevok zadarmo a podobné veci. Takže toto bude musieť nastať aj na trhu telefónnej služby na pevnej sieti."

Viceprezident Slovak Telecomu Ján Kondáš však výrazné zníženie cien po liberalizácii neočakáva.

Ján Kondáš, viceprezident Slovak Telecom, Bratislava: "Nie je možné, aby niekto na trhu dampoval ceny. To znamená, aby poskytoval služby pod náklady. Myslím si, že zníženie cien sa môže prejaviť v niektorých produktoch pre biznis klientov, ale osobne si myslím, že po nejakom čase dôjde k ustáleniu cien na našom trhu."

Späť | Domov