ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Liberalizácia telekomunikačného trhu sa vlani nepohla z miesta

Trend | 20.05.2004

Regulátor vstúpil do rokovaní operátorov o prepojení len pred dvoma mesiacmi

Ani nový regulačný rámec, ktorý v podobe zákona o elektronických komunikáciách platí na Slovensku už štyri mesiace, zatiaľ zákazníkom telekomunikačných operátorov nepriniesol zníženie nákladov na telefonovanie. Ukázalo sa, že ani najkvalitnejšia legislatíva bez aktívneho a kompetentného regulátora trhu pozitívne zmeny neprinesie. Liberalizácia, ktorá mala umožniť zákazníkom zvoliť si lacnejšieho operátora a ponechať si pôvodné číslo aj pri prechode ku konkurencii, uviazla na mŕtvom bode.

Prvé ústupky

Zákon o elektronických komunikáciách vstúpil do platnosti prvého januára tohto roka. Najmä alternatívni operátori v ňom vidia prísľub zrýchlenia liberalizácie hlasovej služby. V zmysle novej právnej normy Telekomunikačný úrad (TÚ) SR na webovej stránke zverejnil návrh zmluvy Slovak Telecomu (ST) na prepojenie sietí.

Avšak najdôležitejšie body - výška prepojovacích poplatkov a ich štruktúra - zostali obchodným tajomstvom dominantného fixného hráča. Práve tie boli pre alternatívnych operátorov, ktorí o prepojení rokujú od februára minulého roka, neprijateľné. Telecom napríklad chcel, aby jeho konkurenti platili za spojovací okruh, ktorým sa pripoja do bodov prepojenia, nachádzajúcich sa v priestoroch, kam ST nechce nikoho z bezpečnostných dôvodov pustiť. Podmienky ST prijal len jediný konkurent - ConnSpec Telekom, s.r.o., Bratislava, s ktorým vlani v novembri uzavrel prvú prepojovaciu dohodu. Ostatní poskytovatelia postupne prestali rokovať úplne. Alternatívni operátori tak vlani "darovali" štátnemu rozpočtu vyše 50 miliónov korún, ktoré zbytočne zaplatili za hlasové licencie. Ak by o možnosť poskytovať hlasovú službu požiadali tento rok, nič by nepremeškali.

Dva mesiace po vstupe nového zákona do platnosti regulátor vyzval operátorov, aby opätovne začali s ST rokovať. Keďže jeho žiadosť ostala nevypočutá, TÚ SR využil možnosť vstúpiť do rokovaní. Po pol druha roku sa tak alternatívci konečne pohli z miesta, pričom podľa predsedu Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) Vladimíra Ondroviča dosiahli i prvé významnejšie ústupky. Telecom znížil ceny a čiastočne pozmenil aj ich štruktúru. Keď rokovania uviaznu na mŕtvom bode, úrad podľa hovorcu Romana Vavra vydá regulačné rozhodnutie, v ktorom sporné podmienky stanoví. V. Ondrovič predpokladá, že k uzavretiu ďalšej dohody s Telecomom dôjde najskôr v lete. "Prípadné rozhodnutie regulátora bude dobré vtedy, keď nebude na sto percent vyhovovať ani jednej, ani druhej strane," myslí si.

Jediným veľkým operátorom, ktorý otvoril sieť pre konkurenciu, je Orange Slovensko. Vlani sa prepojil s tromi alternatívnymi hráčmi - Dial Telecomom, GlobalTelom Slovakia a eTelom Slovensko. "Dohodovanie prepojovacích zmlúv trvalo nanajvýš dva mesiace," poznamenal k dĺžke rokovaní riaditeľ Orangeu pre stratégiu a regulačné vzťahy Ivan Marták.

Voľba operátora

Nápor telefonovania na peňaženku sa reálne zníži až po prepojení sietí, teda keď si zákazník bude môcť zvoliť operátora, ktorý dokáže hovor dopraviť k volanému za najnižšiu cenu. Dominantnému fixnému operátorovi sa však podarilo možnosť voľby obmedziť v domácnostiach len na používateľov programu ST Standard. Regulátor totiž Telecomu schválil všeobecné obchodné podmienky, v ktorých výber operátora neplatí na linkách s volacími programami ST Maxi a ST Mini. ST mal takýchto zákazníkov koncom uplynulého roka takmer 290-tisíc, štvrtinu celkového počtu.

S liberalizáciou trhu úzko súvisí aj prenositeľnosť čísla. Od prvého mája si zákazník môže ponechať svoje účastnícke číslo aj pri prechode ku konkurencii. Nesmie si však zmeniť lokálnu predvoľbu. Prenositeľnosť čísla sa podľa zákona nebude uplatňovať z fixnej siete do mobilnej a naopak. Regulátor už vypracoval vykonávací predpis, ktorý podrobne opisuje, ako bude prenášanie čísiel medzi jednotlivými hráčmi fungovať a koľko si zaň môžu účtovať. ATO má iný nápad. Chce vytvoriť databázu čísel spravovanú akciovou spoločnosťou, v ktorej budú mať rovnaké podiely všetci operátori. Podobné riešenie funguje už niekoľko rokov napríklad v Českej republike. S riešením z dielne ATO však zatiaľ úrad nepočíta.

V. Ondrovič predpokladá, že k očakávanému poklesu cien dôjde až o niekoľko rokov, keď začne platiť plná prenositeľnosť čísla. Zákazníkovi zostane pôvodné telefónne číslo bez ohľadu na to, či klient odíde od mobilného k fixnému operátorovi alebo z jednej lokality do druhej. Volajúci potom ani podľa predvoľby nerozpozná, ku ktorému operátorovi vlastne telefonuje. Regulátor preto navrhol vo vykonávacom predpise k prenositeľnosti, aby sa ešte pred nadviazaním spojenia v slúchadle ozvala hláska, ktorá by zákazníka informovala, kam telefonuje.

Až po analýzach

Slovak Telecom, Orange a EuroTel sú natoľko silné, že pri obchodných rozhodnutiach nemusia brať ohľad na menších konkurentov. Preto ich úrad už vlani označil za subjekty s významným podielom na relevantnom trhu. Zatiaľ musia plniť len povinnosti vyplývajúce zo zákona o telekomunikáciách, ktorý prestal platiť na sklonku minulého roka. Od januára však platí nový zákon a regulátor preto začal podľa novej právnej úpravy pracovať na určení subjektov s významným podielom na trhu.

Významných hráčov môže označiť až po analýze relevantných trhov, ktoré vyhlásil v marci tohto roka. Kým zákon o telekomunikáciách považoval za významného hráča každú firmu s vyšším ako štvrtinovým podielom na trhu určitej služby, platná právna úprava sa už o číslach, ktoré nemusia hovoriť o reálnom vplyve na trhu, nezmieňuje.

Zákon o elektronických komunikáciách dáva TÚ SR pri obnovovaní rovnováhy na trhu na výber z niekoľkých opatrení. Dominantným firmám môže nariadiť zverejňovanie informácií, oddelenie účtovných evidencií, cenovú reguláciu a nákladovú orientáciu. Väčšinu alternatívnych operátorov zaujímajú miestne vedenia, teda linky, ktoré vedú od ústredne ST ku koncovým klientom. Domnievajú sa, že ich uvoľnenie by mohlo zlacniť poskytovanie vysokorýchlostného pripojenia do internetu na báze DSL.

Ak regulátor dominantného fixného operátora opäť označí za významného hráča, musí Telecom do dvoch mesiacov vyrukovať s referenčnou ponukou na uvoľnenie miestnych vedení. Za nedodržanie lehoty môže dostať až 20-miliónovú pokutu, teda o 15 miliónov viac než podľa starého zákona. Ak sa ponuka nebude regulátorovi alebo niektorému z konkurentov pozdávať, môže TÚ SR začať ihneď s jej analýzou. Prípadné zmeny musí dominantný operátor urobiť do tridsiatich dní od rozhodnutia úradu.

Nestačia mu peniaze

Nevyhnutnou podmienkou liberalizácie trhu je kompetentný a aktívny regulačný orgán. Predseda TÚ SR Milan Luknár však už dlhší čas upozorňuje, že v tomto ohľade bude mať Slovensko problémy. Úrad totiž zo štátneho rozpočtu nedostáva dosť peňazí na to, aby zaplatil dostatočný počet kvalitných ľudí. "Nestačí mať európske kompetencie, potrebujeme na to aj adekvátne podmienky, ľudské a finančné zdroje," povedal M. Luknár.

Úrad si nemôže dovoliť zamestnať perspektívnych mladých ľudí, ani externých poradcov. V tomto je pozadu v porovnaní s krajinami EÚ, kde sa nezávislé konzultačné firmy bežne podieľajú na rozhodnutiach regulátora.

TÚ SR nemá dostatok financií, ale od účastníkov trhu vyberie za rok viac peňazí, ako spätne zo štátneho rozpočtu dostane. Vlani to bolo 250 miliónov korún, na fungovanie dostal menej než polovicu tejto sumy.

Infraštruktúra a biznis plán

Napriek výhradám a odmietavému postoju menších konkurentov k stanoveným podmienkam prepojenia sa Slovak Telecom koncom vlaňajšieho roka v priebehu troch týždňov dohodol s firmou Connspec Telekom, s.r.o., Bratislava. Spolumajiteľ materskej firmy ConnSpec Telekom Dienstleistungen und Beteiligungs Heinrich Estrak za jediný problematický bod označil výšku bankových záruk. Rýchle a úspešné ukončenie rokovaní odôvodnil tým, že rakúska materská spoločnosť už pred tromi rokmi uzavrela s ST medzinárodnú zmluvu o prepojení.

Connspec síce operátorom ako trójsky kôň neposlúžil, no prepojovacia dohoda postavila na hlavu tvrdenia prezidenta ST Miroslava Majoroša, ktorý vlani v marci deklaroval nevyhnutnosť infraštruktúry na stanovenie podmienok prepojenia. Začiatkom decembra po podpise zmluvy už spojovaciu techniku nespomínal, ale hovoril o firme s dobrým biznis plánom. Connspec, ktorý vlani takmer skrachoval, v SR investoval do spojovacích systémov zatiaľ iba 45 miliónov korún, desatinu z toho, čo spolu vložili do poskytovania služieb najväčší alternatívni operátori eTel Slovensko a GTS Slovakia.

Zoznam relevantných trhov

(podľa rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR)

Maloobchodné trhy

1. Pripojenie bytových zákazníkov k pevnej verejnej telefónnej sieti (VTS)

zriadenie prístupu k sieti a sprístupnenie verejnej telefónnej služby

2. Pripojenie nebytových zákazníkov k pevnej verejnej telefónnej sieti

zriadenie prístupu k sieti a sprístupnenie verejnej telefónnej služby

3. Miestne a medzimestské odchádzajúce volania uskutočnené bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej VTS

uskutočňovanie miestnych a medzimestských volaní z koncového bodu pevnej VTS určeného špecifickou sieťovou adresou

4. Medzinárodné odchádzajúce volania uskutočnené bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej VTS

uskutočňovanie medzištátnych volaní z koncového bodu pevnej VTS určeného špecifickou sieťovou adresou

5. Miestne a medzimestské odchádzajúce volania uskutočnené nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej VTS

uskutočňovanie miestnych a medzimestských volaní z koncového bodu pevnej VTS určeného špecifickou sieťovou adresou

6. Medzinárodné odchádzajúce volania uskutočnené nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej VTS

uskutočňovanie medzištátnych volaní z koncového bodu pevnej VTS určeného špecifickou sieťovou adresou

7. Minimálny súbor prenajímaných okruhov s kapacitou do 2 Mbit/s

poskytnutie prenosovej kapacity medzi rôznymi bodmi tej istej siete alebo rôznych sietí, nezahŕňajúce prepájacie funkcie ovládateľné jej používateľom

Veľkoobchodné trhy

1. Zostavenie volania vo VTS v pevnom umiestnení

prenos volania alebo spojenia do internetu z koncového bodu VTS určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou

2. Ukončovanie volania v jednotlivých VTS v pevnom umiestnení

prenos volania smerovaného ku koncovému používateľovi VTS na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma sieťami do koncového bodu VTS určeného špecifickou sieťovou adresou

3. Prenos v pevnej VTS

prenos volania alebo volania do internetu medzi dvoma bodmi prepojenia toho istého prevádzkovateľa

4. Veľkoobchodný uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu za účelom poskytovania širokopásmových a hlasových služieb

úplný uvoľnený prístup a spoločný prístup k metalickému skrúcanému páru alebo jeho úseku spájajúcemu koncový bod siete v priestoroch účastníka, ktorý umožňuje využiť celé frekvenčné pásmo alebo iba jeho časť na poskytovanie služieb

5. Veľkoobchodný širokopásmový prístup

sprístupnenie elektronických komunikačných sietí umožňujúcich prenos signálu rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s

6. Veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov

časti prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia

7. Veľkoobchodné prenosové časti prenajatých okruhov

časti prenajatých okruhov, ktoré spájajú dva body prepojenia

8. Prístup a zostavenie volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti (MTS)

sprístupnenie verejnej MTS podniku poskytujúcemu služby prostredníctvom nich, tak aby mohol poskytovať služby vrátane prenosu volania uskutočneného z koncového bodu mobilnej siete do bodu prepojenia medzi dvoma mobilnými sieťami, medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou alebo do iného koncového bodu tej istej mobilnej siete, napriek tomu, že nie je poskytovateľom vlastnej mobilnej siete

9. Ukončenie volania v jednotlivých verejných MTS

prenos volania smerovaného ku koncovému používateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v MTS určeného špecifickou sieťovou adresou

10. Veľkoobchodný národný trh medzinárodného roamingu vo verejných MTS

poskytovanie prístupu a prenosovej kapacity zahraničným poskytovateľom verejnej MTS s cieľom umožniť ich koncovým používateľom, aby mohli uskutočňovať a prijímať volania zo siete zahraničného prevádzkovateľa bez toho, aby s ním museli uzavrieť zmluvu o pripojení

11. Prenos televízneho a rozhlasového vysielania koncovým používateľom

prenos analógového alebo digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom elektronických komunikačných sietí ku koncovým používateľom

Späť | Domov