ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Postih od EK?

Professional Computing | 15.05.2004

Európska komisia zažalovala šesť členských štátov Európskej únie (Belgicko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko) na Európskom súdnom dvore za nedostatočnú implementáciu nových pravidiel pre elektronické komunikácie. Asociácia telekomunikačných operátorov formálnu implementáciu regulačného rámca na Slovensku nepovažuje za dostatočnú a vyzýva kompetentné orgány, aby zabezpečili faktické zavedenie pravidiel EÚ do praxe. Podľa stanoviska Telekomunikačného úradu SR nám ale postih za nedostatočné zavedenie regulačného rámca v oblasti elektronických komunikácií do praxe rozhodne nehrozí.

Späť | Domov