ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

API je proti zmenám spoplatnenia 019xy

Hospodárske noviny | 13.07.2004

Asociácia poskytovateľov Internetu (API) podala na Telekomunikačný úrad SR návrh na začatie správneho konania a vydanie regulačného opatrenia voči Slovak Telecomu. Informoval o tom predseda predsedníctva API Ján Vigaš.

Telecom totiž od 1. augusta mení tarify vytáčaného pripojenia do internetu, tzv. dial-up. Doteraz za minútu pripojenia v silnej prevádzke účtoval bez dane z pridanej hodnoty 80 halierov a v slabej prevádzke 40 halierov. Ide pritom o volania na skrátené čísla 019xy. Podľa nového modelu spoplatnenia Slovak Telecom bude za prvé tri minúty v silnej prevádzke účtovať 1,90 koruny za minútu a po tretej minúte 55 halierov. V slabej prevádzke stúpne cena za prvé tri minúty na 1,20 koruny a po tretej minúte klesne na 24 halierov.

API tvrdí, že ide o službu, ktorá spadá do kategórie univerzálna služba. Podľa nej návrh tarify 019xy Slovak Telecom stanovil účelovo a bez uvedenia dôvodu. Ako ďalej uvádza asociácia, cena prístupu cez 019xy je vysoko nad úrovňou cien za interconect a jediným cieľom zmeny tarify je ďalší pokus o likvidáciu alternatívnych telekomunikačných operátorov poskytujúcich svoje služby na prístupových číslach 019xy. "Zmenou tarify pre internetové volania 019xy by sa de facto poškodili záujmy koncových užívateľov a úplne by sa zlikvidovala služba hlas prostredníctvom siete internet," konštatuje vo svojom návrhu API. Tá je totiž v súčasnosti jedinou alternatívou k hlasovým službám poskytovaným Telecomom.

Ako ďalej API uvádza, podľa získaných informácií Slovak Telecom doteraz nepredložil úradu návrh na zmenu sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby prenosu dát. Preto navrhuje, aby až do konečného rozhodnutia vydal opatrenie, ktorým Telecomu zakáže meniť spôsob a ceny tarifikácie pre vytáčaný prístup na internet.

Späť | Domov