ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Rádiožurnál Slovenského rozhlasu

Rádio Slovensko | 13.03.2003

Od začiatku roka je už na Slovensku úplne liberalizované telekomunikačné prostredie. Slovenským telekomunikáciám sa totiž skončil monopol aj na hlasovú službu. Nielen na túto skutočnosť bude musieť reagovať aj legislatíva, ktorú v súčasnosti pripravujú na ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií. Súčasný zákon o telekomunikáciách má nahradiť zákon o elektronických komunikáciách v súlade s normami Európskej únie. Slovo má Marián Jánošík.

Z tohto dôvodu sa stretli predstavitelia Slovenských telekomunikácií a Asociácie telekomunikačných operátorov, aby si vyjasnili svoje stanoviská a povedali pripomienky k podobe nového zákona. V súčasnosti platí starý telekomunikačný zákon, ktorý sa na sklonku minulého volebného obdobia nepodarilo novelizovať aj zásluhou lobingu Slovenských telekomunikácií. Ako teda hodnotí rokovanie šéf Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič? "Chceme predísť budúcim nejakým nedorozumeniam , sporom a tak ďalej a dohodli sme sa na tom, že spoločným postupom budeme odstraňovať prekážky pre podnikanie, ktoré by mohli v tomto zákone sa objaviť. Čiže vnímam túto aktivitu veľmi pozitívne a dúfam, že si budeme rozumieť." Zákon o elektronických komunikáciách bude podľa viceprezidenta Slovenských telekomunikácií Jána Kondáša definovať aj nové postavenie regulátora, teda telekomunikačného úradu s výraznejšími kompetenciami. "Okrem toho tento zákon veľmi jasným spôsobom vytvorí mantinely pre fungovanie všetkých telekomunikačných operátorov na slovenskom trhu. Slovenské telekomunikácie nebudú mať žiaden záujem, aby blokovali celý proces prípravy zákona aj práve preto, že sú si plne vedomé, že tento zákon napomôže rozvoju celého telekomunikačného trhu." Nový zákon by mal vstúpiť do platnosti v budúcom roku, najneskôr však v máji, pretože vtedy sa máme stať členom Európskej únie. Z ministerstva dopravy sa nám k zákonu zatiaľ nechceli vyjadriť s odôvodnením, že jeho podoba ešte nie je definitívna.

Späť | Domov