ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Neformálne stretnutie

Professional Computing | 15.04.2004

Asociácia telekomunikačných operátorov zorganizovala druhé neformálne stretnutie mimovládnych organizácií slovenského info-komunikačného sektora. Zúčastnili sa ho ďalej zástupcovia Asociácie poskytovateľov internetu, združenia Internet pre všetkých, IT Asociácie Slovenska, združenia Partnerstvá pre prosperitu, Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre hospodársku informatiku a Zväzu elektrotechnického priemyslu. Pozvanie prijal tiež podpredseda Telekomunikačného úradu SR Juraj Michňa.

Jednou z tém diskusie bola problematika správy slovenskej národnej internetovej domény SK. ICT združenia prostredníctvom svojich zástupcov vyjadrili nespokojnosť s registračným systémom prevádzkovaným spoločnosťou Euroweb. Zároveň vyjadrili podporu Združeniu SK-NIC, na pôde ktorého by jeho členovia mali nájsť riešenie, ako ďalej spravovať doménu SK. Druhou témou stretnutia bola otázka liberalizácie prostredia elektronických komunikácií, ktoré podľa zástupcov združení tvoria základ rozvoja informačnej spoločnosti v Slovenskej republike. Kľúčovým faktorom v tejto oblasti je penetrácia internetu. Z hľadiska tohto ukazovateľa sa Slovensko nachádza na chvoste zo všetkých európskych krajín. Tento nepriaznivý stav je nutné zmeniť.

Späť | Domov