ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ odmieta upozornenia ATO o hrozbe žaloby voči Slovensku

TASR | 26.04.2004

Telekomunikačný úrad (TÚ) SR odmieta upozornenia Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO), že Slovensku zo strany Európskej komisie hrozia za zbrzdenú liberalizáciu telekomunikačného trhu obdobne žaloby ako sa aktuálne pripravujú voči Nemecku, Belgicku, Grécku, Francúzsku, Holandsku a Luxembursku.

Podľa TÚ sa totiž postihy voči tejto šestici starších členov únie nastoľujú z toho dôvodu, že do svojej národnej legislatívy ešte neimplementovali nový regulačný rámec spoločenstva, čo už má Slovensko dávnejšie hotové. Nový slovenský zákon o elektronických komunikáciách účinný od začiatku tohto roka totiž rámce EÚ plne zohľadňuje.

"Na rokovaní Komunikačného výboru Európskej komisie bola zverejnená informácia, že SR spolu s Maďarskom predbehli implementáciou nového regulačného rámca EÚ do národnej legislatívy nielen všetky krajiny pristupujúce do EÚ, ale aj časť krajín EÚ. Komisia z uvedeného dôvodu uviedla SR ako vzor pre ostatné pristupujúce krajiny," argumentuje voči tvrdeniam ATO predseda TÚ Milan Luknár.

Podľa ATO je ale problém v tom, že nové pravidlá pre elektronické komunikácie sú síce zahrnuté do tuzemskej legislatívy, ale v praxi je situácia úplne iná a alternatívni operátori sa s dominantným Slovak Telecom (ST) stále nedohodli na poplatkoch za prepojenie sietí. Obyvateľstvo tak stále nemá možnosť širšieho výberu poskytovateľa pevnej hlasovej služby.

ATO vyčíta TÚ to, že sa nedostatočne zapája do rokovaní medzi operátormi a ST a domáci telekomunikačný trh sa podľa asociácie nehýbe z miesta. Podľa ATO by mal úrad čo najrýchlejšie rozhodnúť o poplatkoch za prepojenie sieti nakoľko dohodu s dominantným Slovak Telecom sa stále nájsť nepodarilo.

TÚ sa ale bráni tým, že v poslednom čase prišlo k viacerým významným rozhodnutiam. Boli už totiž určené relevantné trhy a úrad už zisťuje či existuje na nich efektívna súťaž. Vyhlásené boli aj všeobecné povolenia na poskytovanie sietí a služieb, ktorými boli "malí operátori" oslobodený od oznamovacej povinnosti a administratívnych úhrad a v neposlednom rade úrad upozorňuje, že zverejnil už aj plán využitia frekvenčného spektra.

"Vo veci prepojenia sietí úrad vstúpil do prebiehajúcich rokovaní. Rokovania sú v pokročilom štádiu, čo musí byť ATO známe. Úrad rozhodne o prepojovacích dohodách v krátkom čase, podstatne skôr, ako mu teoreticky ukladá zákon," uisťuje Luknár.

Späť | Domov