ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Biznis In - Ako sa nám darí v telekomunikáciách?

TV Markíza | 30.03.2003

Podľa Európskej komisie Slovensko a Maďarsko získali v telekomunikačnej oblasti medzi pristupujúcimi krajinami prvenstvo. Zákonom o elektronických komunikáciách, účinným od začiatku tohto roka Slovensko zaviedlo nový regulačný rámec EÚ a predbehlo tak i niektoré krajiny únie. Proti takémuto hodnoteniu však má výhrady Asociácia telekomunikačných operátorov, podľa ktorej legislatívna teória stále nie je zavedená do praxe.

Moderátorka: Hana Šimková

Späť | Domov