ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Správy a komentáre - Telefonovanie na pevných linkách

STV1 | 23.03.2004

Branislav Zvara, komentátor: "Ani 15 mesiacov od liberalizácie telekomunikačného trhu si nemôže slovenskí spotrebiteľ vyberať medzi viacerými operátormi na pevných linkách. V susednej Českej republike je v oblasti telekomunikácií situácia diametrálne odlišná. A spotrebitelia tu na rozdiel od Slovenska na výber majú. Či sa toho dočkáme aj my, vyplynie z rozhovoru hneď po príspevku."

Redaktor: "Základným zákonom do ktorého operátori vkladajú všetky nádeje je Zákon o elektronických telekomunikáciách. Na Slovensku platí od začiatku roka. Česká republika ho ešte len pripravuje. Operátori sa v Čechách napriek tomu dohodnúť dokázali."

Svatoslav Novák, Asociace prevadzkovatelu pevných telefonních síti ČR: "Licenci bylo vydáno snad pres 50. Pro telekomunikační služby a provozování telekomunikačních sítí. Těch reálních operátoru které opravdu stojí za to počítat muže být tak kolem deseti."

Juraj Perényi, nezávislý expert v obore elektronických komunikácií: "V rámci Českej republiky regulátor vydáva maximálne ceny tz. ceny, ktoré nesmú byť prekročené, tz. že vlastne operátori majú určitým spôsobom jasné pravidlá hry. Na Slovensku takáto situácia nie je."

Redaktor: "Aj na Slovensku získal regulačný telekomunikačný úrad nové kompetencie. Jeho podiel na rokovaniach medzi operátormi sa však zatiaľ na konkrétnej dohode neprejavil. Operátorom sa nepozdávali podmienky stanovené Slovak Telecomom. Ten však pripravil nové."

Miroslav Majoroš, prezident Slovak Telecom: "Už z hľadiska legislatívy tá ponuka bude vyzerať trošičku inak. No a čo sa týka telekomunikačného úradu, mám pocit, že po zapracovaní týchto zmien, ktoré vyplývajú z nového zákona by to už mohlo byť pre nich prijateľné a by to mohlo byť prijateľné aj pre nových operátorov."

Redaktor: "Prezident Slovak Telecomu odhaduje že reálne dohody by sa mohli zrodiť v priebehu najbližších týždňov."

Branislav Zvara, komentátor: "Zhrňme si súčasný stav. Telefonovanie pevnou linkou na Slovensku je stále mimoriadne drahé a ceny, čo by si želali užívatelia sa smerom na dol nehýbu. Odhaliť príčiny tohto stavu sa teraz pokúsime s Vladimírom Ondrovičom z Asociácie telekomunikačných operátorov a Romanom Vavrom, ktorý je hovorcom Telekomunikačného úradu, páni dobrý večer vítam vás v štúdiu. Pán Vavro telekomunikačný trh na Slovensku je liberalizovaný dejure od roku 2003. Napriek tomu dosiaľ existuje medzi Slovak Telecom a alternatívnym operátorom len jedna zmluva, ktorá situáciu na trhu zásadne nezmenila. V čom vidíte príčiny tohto stavu?"

Roman Vavro, hovorca Telekomunikačného úradu: "Príčiny sú v podstate jednoduché. Dokonca minulého roku úrad nemal dostatočné kompetencie na to, aby mohol vstupovať do rokovaní o vzájomných prepojeniach v sieti. Tieto kompetencie už úrad od januára tohto roku má a preto situácia sa v najbližšom čase zásadne nezmení."

Branislav Zvara, komentátor: "Pán Ondrovič za Asociáciu. Aké je vaše vysvetlenie?"

Vladimír Ondrovič, Asociácia telekomunikačných operátorov: "Vysvetlenie veľmi jednoduché. Na Slovensku neexistuje konkurencia. Keby konkurencia existovala tak ako sme videli v Českej republike, tak tie ceny by boli určite iné. Príčiny vidíme v tom, že bola nedostatočná legislatíva, snažili sme sa aj v roku 2002 aj v roku 2003 o novelu telekomunikačného zákona. Tieto novely neprešli. Podarilo sa nakoniec až teda schváliť nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorý je platný od 1.1.2004 a dúfam, že sa diametrálne veci zmenia."

Branislav Zvara, komentátor: "A ako je možné, že sa nepodarilo uzavrieť dohody o prepojení sietí, to je predsa základná podmienka, aby ste mohli vstúpiť na trh z hlasovými službami."

Vladimír Ondrovič, Asociácia telekomunikačných operátorov: "Monopolný prevádzkovateľ telekomunikačných služieb poskytol návrh prepojovacej zmluvy operátorom. Operátori zhodnotili svoju situáciu, prišli na to, že táto zmluva má neprijateľné podmienky a tým, že Telekomunikačný úrad, ktorý dnes už to môže urobiť, ale zatiaľ nemohol vstupovať do týchto rokovaní, nemohol tieto podmienky svojimi nerozhodnutiami zmeniť. To znamená, že ani nemohol stanoviť maximálne ceny za prepojenie, nemohol stanoviť iné podmienky, ktoré v tejto zmluve my považujeme za diskriminačné a preto takáto zmluva za celý rok 2003, kedy sa rokovalo, uzavretá nebola."

Branislav Zvara, komentátor: "Pán Vavro ak Slovak Telecom nedokáže s alternatívnymi operátormi uzavrieť tieto dohody, prečo Telekomunikačný úrad razantnejšie nevstúpi do týchto rokovaní a niečo neurobí?"

Roman Vavro, hovorca Telekomunikačného úradu: "Situácia sa od nového roku uzemnila ako sme už spomínali a je tu nový Zákon o elektronických komunikáciách a ten dáva nové právomoci úradu a v tom smere, že pokiaľ sa operátori ani do šiestych týždňov, pokiaľ sa im nepodarí uzavrieť zmluvu o prepojení, môžu sa obrátiť na Telekomunikačný úrad, ktorý o veci rozhodne."

Branislav Zvara, komentátor: "Uvažujete aj o nejakých sankciách. Predsa tá konkurencia by mohla priniesť zníženie poplatkov za používanie telefónov na pevných linkách."

Roman Vavro, hovorca Telekomunikačného úradu: "V súčasnosti sme vstúpili, lepšie povedané vstupuje do rokovaní o vzájomnom prepojení sietí medzi troma alternatívnymi operátormi a spoločnosťou Slovak Telecom a rátame s tým, že v najbližšom čase skutočne dojde k prepojeniu týchto sietí, resp. dohode o prepojením týchto sietí. Pretože úrad využije svoje kompetencie, ktoré v súčasnosti už má."

Branislav Zvara, komentátor: "Pán Ondrovič počuli ste, ale čo chcete podniknúť v najbližšom období vy za Asociáciu, aby sme sa dostali aspoň na tú úroveň kde Česká republika, Poľsko a dokonca aj Estónsko."

Vladimír Ondrovič, Asociácia telekomunikačných operátorov: "My hovoríme o tom, že treba rokovať, neodchádzať od stola. Telekomunikačný úrad zatiaľ nezvolal také trojstretnutie po ktorom my stále voláme, pretože pokiaľ bude rokovať len so Slovenským Telecomom a potom separátne zase bude rokovať s alternatívnymi operátormi, nevidím skorý úspech. Čiže tu by sme my skôr žiadali to, že by sa urobilo trojstretnutie, že by si alternatívni operátory pred Telekomunikačným úradom vysvetlili s inkanventom, čiže s tým post-monopolným operátorom Slovak Telecomom svoje postoje a verím tomu, že tieto postoje by sa zblížili."

Branislav Zvara, komentátor: "Páni predpokladáte, len veľmi krátko. Keby sa tie zmluvy dohodli a uzavreli, pôjdu ceny na dol?"

Roman Vavro, hovorca Telekomunikačného úradu: "Samozrejme konkurencia vyvolala tlak na znižovanie cien a zvyšovanie kvality služieb takže určite áno."

Branislav Zvara, komentátor: "Vaše slovo pán Ondrovič."

Vladimír Ondrovič, Asociácia telekomunikačných operátorov: "Je množstvo príkladov z nášho okolia, či Česká republika, alebo iné štáty Rakúsko, kde rapídnym spôsobom po liberalizácii telekomunikačného trhu išli poplatky za telekomunikačné služby dolu, takže ja neverím, že by to na Slovensku nemalo byť tak isto."

Branislav Zvara, komentátor: "Tak vám držíme palce. Páni ďakujem za návštevu v štúdiu."

Späť | Domov