ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Klasické telefonáty sú u nás pridrahé

SME | 22.03.2004

Telefonovanie cez pevnú sieť máme najdrahšie z pristupujúcich krajín

Telefonovanie cez pevnú verejnú sieť a z pevnej siete do sietí mobilných operátorov patrí na Slovensku k najdrahším z nových členských krajín Európskej únie. Príklady zo sveta hovoria, že rozhodujúci význam pri znižovaní účtov za telefonovanie má konkurencia. Slovenský telekomunikačný trh je zo zákona konkurencii otvorený od začiatku minulého roka, no dodnes pevnú sieť ovláda Slovak Telecom.

Príčiny, pre ktoré sa doteraz nepodarilo uzatvoriť zmluvy o vzájomnom prepojení sietí a sprístupnení telekomunikačných zariadení, vidí inak Slovak Telecom a inak jeho konkurencia. Monopolný podnik tvrdí, že alternatívni operátori stupňujú požiadavky a nie sú ochotní sa dohodnúť. Potenciálni konkurenti zas Slovak Telecomu vyčítajú likvidačne vysoké poplatky, ktoré požaduje za otvorenie svojej telekomunikačnej infraštruktúry.

V Česku bola pred rokom a pol situácia podobná. Konkurenciu do hlasových služieb v pevnej sieti vpustil až zásah regulátora - Českého telekomunikačného úradu. Úrad stanovil poplatky tak, aby boli ekonomicky prijateľné aj pre alternatívnych operátorov. Českému Telecomu tak vznikla reálna konkurencia a ceny za hovory začali klesať.

Na Slovensku platí od začiatku roka nový zákon o elektronických komunikáciách. Ten dáva Telekomunikačnému úradu možnosť tvrdo proti monopolu zasiahnuť. Aby to však mohol urobiť, musí najskôr zanalyzovať situáciu a dospieť k záveru, že v sledovaných oblastiach je Slovak Telecom skutočne monopolom. S analýzou musí byť úrad hotový do konca júna.

Telekomunikačný úrad podľa jeho predsedu Milana Luknára využije všetky právomoci, aby sa počet poskytovateľov telefónnej služby cez pevnú sieť zvýšil. "Predpokladám, že sa tak stane najneskôr ku dňu vstupu Slovenska do Európskej únie."

Predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič však upozorňuje, že pre rôzne obštrukcie sa liberalizácia môže oddialiť až do budúcej jari.

IVAN ŠTULAJTER

Cena troch minút hovoru
(v pevnej sieti u najväčšieho operátora)

Česko - 11,07
Maďarsko - 10,95
Poľsko - 6,64
EÚ (priemer) - 5,95
Slovensko - 16,93

(Poznámka: Ceny sú prepočítané podľa parity kúpnej sily)

Späť | Domov