ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Trh sa zmenil, no prepojenia stále neprišli

Hospodárske noviny | 23.01.2004

Už od Nového roka na Slovensku platí zákon o elektronických komunikáciách, ktorý zastrešuje tunajšie telekomunikačné prostredie a vytvára predpoklady na jeho reálnu liberalizáciu. Nová právna norma nahradila starý telekomunikačný zákon, ktorý sa poslanci tri razy pokúsili neúspešne novelizovať.

Ešte pred príchodom roku 2004, kedy platil starý telekomunikačný zákon, bolo najpálčivejším problémom prepájanie sietí, predovšetkým medzi vtedajšími Slovenskými telekomunikáciami a alternatívnymi operátormi hlasovej služby (na Slovensku je ich 17). Aj keď je slovenský telekomunikačný trh de jure liberalizovaný od začiatku roka 2002, práve zmluvy InterConnect boli a ešte stále sú predmetom neutíchajúcich sporov. Menší poskytovatelia hlasovej služby totiž tvrdia, že im telekomunikácie chceli účtovať za prepojenie ceny, ktoré sú výrazne nad úrovňou nákladov a neumožňujú im, aby boli konkurencieschopní. Stav sa zatiaľ nezmenil a so Slovak Telecomom sa prepojila len jediná firma - ConnSpec Telecom.

Koniec sporov?

Príčinou problémov s prepojením sietí boli aj nedostatočné kompetencie regulátora - Telekomunikačného úradu SR. Ten mohol návrhy prepojovacích zmlúv posudzovať iba spätne, po tom, ako mu ich predkladali zmluvné strany. Reguláciu to výrazne spomaľovalo a zvýhodňovalo operátorov, ktorí na prepojení nemali eminentný záujem. Súčasný zákon o elektronických komunikáciách do problému vnáša viac poriadku. Okrem posilnených kompetencií Telekomunikačného úradu, ktorý môže vstupovať priamo do rokovaní operátorov, sú podmienky prepojenia jednotné a jasné: Slovak Telecomu s významným postavením na trhu, ktorý poskytuje univerzálnu hlasovú službu a vlastní siete na celom území Slovenska, plynie od Nového roku 60-dňová lehota na vydanie referenčných ponúk. Referenčné ponuky prepojenia a uvoľnenia koncových vedení RIO a RUO sú všeobecne dostupné záväzné dokumenty, ktoré stanovujú prepojovacie podmienky, a to rovnako pre všetkých operátorov. Pokiaľ Telecom úradu preukáže opodstatnenosť nákladov a tvorby cien pre jednotlivé typy prepojenia, mali by sa skončiť spory o férovosti" ponúkaných podmienok.

Menší operátori do bytov

Menší operátori hlasovú službu pre bytových klientov neposkytujú a sú obmedzení aj tým, že nie všetci majú siete. Ak ich aj majú, nie sú dostupné na celom území Slovenska. Prepojenie sietí so Slovak Telecomom je preto najefektívnejším spôsobom, ako hlasové služby poskytovať. V súčasnosti sa čaká práve na referenčné ponuky.

Slovak Telecom doteraz nemal povinnosť prenajímať koncové vedenia (LL) iným operátorom. Posledná míľa", ako operátori nazývajú túto časť siete, je totiž úsekom, ktorý sa najväčšmi prejavuje na finálnej cene služby. Keďže si ich bude za nákladové ceny a na základe referenčnej ponuky môcť prenajať ľubovoľná spoločnosť, predpokladá Asociácia telekomunikačných operátorov, že sa zdynamizuje aj cenová konkurencia a tarify pôjdu dole. Mohlo by to podnietiť i vznik služieb, ktorými by si alternatívni operátori chceli získať aj bytových klientov.

Úrad posilňuje kapacity

Telekomunikačný úrad je už silnejší. V kontrole hospodárskej súťaže a nediskriminačného prístupu v maloobchodnom predaji telekomunikačných zariadení a služieb, ako aj pri zmluvných vzťahoch medzi jednotlivými operátormi. Už minulý rok upozorňoval, že bude mať s novými kompetenciami kapacitné problémy. Ako tvrdí jeho vedenie, bude musieť spracovať množstvo dokumentov, pričom tabuľkové platy, ktoré vyplývajú z jeho štatútu rozpočtovej organizácie, nedovoľujú konkurenčné mzdové ohodnotenie telekomunikačných odborníkov. Už sa nám podarilo obsadiť niekoľko voľných pracovných miest, fluktuácia je však stále veľká a na tieto miesta sa v niektorých prípadoch dostali aj sami pracovníci úradu," povedal HN jeho hovorca Roman Vavro.

Ako vyplýva z nového zákona, Telekomunikačný úrad musí podľa európskych smerníc nanovo zadefinovať 18 telekomunikačných trhov. Medzi ne patrí, napríklad, trh prenosu hlasu po pevnej či mobilnej sieti, ale aj káblová televízia či internet. Na týchto trhoch neskôr určí podniky s významným postavením. Tie sa však, na rozdiel od ustanovení predchádzajúceho telekomunikačného zákona, kedy bolo významné postavenie podmienené minimálne 25-percentným trhovým podielom, posudzujú podľa viacerých kritérií.

Späť | Domov