ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Telefonovanie po vstupe do Európskej únie zlacnie

Národná obroda | 23.01.2004

V porovnaní so zahraničím sú slovenské ceny telekomunikačných služieb vyššie aj napriek nižším priemerným platom

Po vstupe Slovenska do Európskej únie by sa mali ceny telefonovania postupne znižovať. V súčasnosti sú totiž vyššie, ako je priemer v EÚ, ku ktorému sa majú podľa odborníkov časom priblížiť. Kým trojminútový miestny hovor na pevnej linke stojí v krajinách EÚ v prepočte približne 5,50 Sk, na Slovensku zaň zaplatíte približne 6,70 Sk. Vyplýva to z Tretej monitorovacej správy EÚ o kandidátskych krajinách z roku 2003. Ešte výraznejší je cenový rozdiel pri zohľadnení kúpnej sily obyvateľstva. Lacnejšie sa pritom telefonuje nielen v únii, ale aj v iných pristupujúcich krajinách. Za priemernú výplatu môže napríklad Čech volať o 50 % dlhšie ako Slovák.

Tieto rozdiely by sa mali postupne stierať. Liberalizácia telekomunikačného trhu v krajinách EÚ priniesla lacnejšie telefonovanie a k podobnému vývoju má dôjsť aj u nás. Ako vyhlásil riaditeľ odboru telekomunikácií na Ministerstve dopravy pôšt a telekomunikácií SR Milan Herman, v najbližšom období by malo dôjsť k zreálneniu cien na ich nákladovú úroveň, ku ktorej si telekomunikačná spoločnosť pripočíta primeraný zisk. Podľa neho je to jeden z mála krokov, ktoré na Slovensku ešte treba urobiť pre úplnú liberalizáciu trhu.

Podobný názor má aj Slovak Telecom (ST). Podľa slov výkonného viceprezidenta pre stratégiu a regulačné záležitosti ST Pavla Kukuru, cieľom liberalizácie je vytvorenie konkurenčného prostredia, ktoré so sebou prináša nižšie ceny a lepšie služby.

Iný názor má alternatívny operátor EuroTel. Ten predpokladá, že vstup do EÚ výraznejší vplyv na ich ceny mať nebude. Podľa alternatívneho operátora v pevnej sieti - spoločnosti eTel Slovensko - sa ceny môžu zmeniť úplnou liberalizáciou trhu. Proces liberalizácie považuje stále za neukončený, rok 2003 v tomto smere nepriniesol výraznejšie zmeny. Jedinou svetlou stránkou roka 2003 je podľa eTelu prijatie nového zákona o elektronických komunikáciách. Problémom však je uplatnenie zákona v praxi. Doteraz sa na Slovensku podarilo uzavrieť iba jednu zmluvu o prepojení sietí medzi Slovak Telecomom (ST) a alternatívnym operátorom. Ak nedôjde k podpisu ďalších zmlúv, liberalizáciu bežní klienti nepocítia. Hoci si budú môcť vybrať alternatívneho operátora, z jeho siete sa k zákazníkom ST nedovolajú. Preto podľa ich názoru možnosť voľby na Slovensku stále neexistuje. Podľa alternatívnych operátorov tak bude veľa závisieť od Telekomunikačného úradu SR a od toho, ako v praxi uplatní svoje nové právomoci, ktoré majú urýchliť uzavretie prepojovacích zmlúv.

Podľa predsedu Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimíra Ondroviča úplnej liberalizácii trhu bránili podmienky privatizácie Slovenských telekomunikácií, ktoré tejto spoločnosti zabezpečovali nadštandardné postavenie na trhu.

Nová legislatíva však prinúti ST správať sa štandardne a plniť zákon, ktorý obsahuje všetky smernice a nariadenia EÚ, tvrdí Ondrovič.

Zlepšiť podmienky na slovenskom trhu by mohlo aj skvalitnenie financovania regulačného orgánu - Telekomunikačného úradu, ktorý má byť podľa M. Hermana ekonomicky sebestačný, samofinancovateľný, bez veľkých nárokov na štátny rozpočet.

Čo zmenia nové eurosmernice

Smernice EÚ platia na Slovensku od 1. 1. 2004 a je ich päť. Podľa predsedu Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimíra Ondroviča okrem iného zjednodušujú prístup na telekomunikačný trh a vytvárajú podmienky na jeho reguláciu.

Zo smernice o autorizácii vyplýva, že podnikatelia nebudú potrebovať žiadne licencie, len všeobecné povolenia.

Smernica o univerzálnej službe zabezpečuje prístup ku komunikačným službám všetkým obyvateľom Slovenska, bez ohľadu, kde sa nachádzajú. Ten, kto je povinný poskytovať univerzálnu službu, musí poskytnúť telefónnu prípojku každému, kto o to požiada, vrátane základného prístupu k internetu. Univerzálna služba musí byť poskytovaná za najnižšie možné ceny.

Zo smernice o ochrane údajov vyplýva, že operátor je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odpočúvanie. Polícia môže odpočúvať kriminálne živly alebo zločineckú organizáciu.

Do zahraničia za menej volať nebudeme

Ceny hovorov do súčastných krajín EÚ sa nezmenia. Ako vyhlásil vedúci Odboru externej komunikácie ST Radoslav Bielka, zmena ceny hovorov nesúvisí so vstupom Slovenska do EÚ, ale na druhej strane budú ceny vychádzať z nákladov, to znamená, že ceny niektorých produktov zlacnejú a iných zdražia. K názoru sa prikláňa aj šéf vonkajších vzťahov Orange Peter Tóth: "Vstup Slovenska do EÚ nebude mať žiadny vplyv na ceny hovorov. Tie ovplyvňuje politika mobilných operátorov, patriacich do nadnárodných spoločností, ktorou je aj Orange." To, že by po vstupe do EÚ malo dôjsť k zlacneniu medzinárodných hovorov, nepotvrdil ani EuroTel.

cena za 3-minútové miestne volania

Slovensko 6,680 Sk
Česko 5,398 Sk
Poľsko 3,186 Sk
Maďarsko 4,801 Sk
Belgicko 1,197 Sk
priemer EÚ 5,479 Sk

cena za 3-minútové medzimestské volania

Slovensko 12,659 Sk
Česko 14,075 Sk
Poľsko 13,385 Sk
Maďarsko 13,718 Sk
Belgicko 18,678 Sk
priemer EÚ 13,35 Sk

cena za 10-minútové medzinárodné volania do usa

Slovensko 80,768 Sk
Česko 116,890 Sk
Poľsko 222,010 Sk
Maďarsko 102,685 Sk
Belgicko 199,282 Sk
priemer EÚ 86,044 Sk

údaje v tabuľkách sú prepočítané pri kurze 40,587 Sk za euro zdroj:NRAs

Späť | Domov