ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

ATO sa obáva o hlas cez internet

Hospodárske noviny | 23.01.2004

Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) sa obáva, že ak Slovak Telecom (ST) zruší používanie čísla 019xy, zamedzí tak poskytovaniu služieb prenosu hlasu cez internet. Uviedol to predseda ATO Vladimír Ondrovič. Hovorca ST Radoslav Bielka toto tvrdenie odmietol. Nevieme nič o rušení čísla 019xy," uviedol. Ak však operátori internetových služieb poskytujú na číslach 019xy hlasové služby, porušujú tým platný číslovací plán," dodal R. Bielka.

Slovak Telecom vlani v novembri predstavil produkt ISP DialUp Access určený poskytovateľom prístupu do internetu, ATO však tvrdí, že obchodné podmienky znemožňujú využívanie tohto produktu na poskytovanie služieb prenosu hlasu cez internet. Všetky čísla 019xy budú smerované výlučne do prístupov ISP DialUp Access od 1. marca, výnimku budú tvoriť iba analógové telefónne prípojky. Podľa R. Bielku ST nerobí žiadne kroky proti hlasu cez internet". To znamená, že ak poskytovatelia chcú naďalej prijímať na 019xy dátovú prevádzku vrátene hlasu cez internet", budú tak môcť robiť i ďalej.

ATO je však presvedčené, že cenové podmienky po týchto zmenách budú pre providerov nevýhodné, keďže by platili klasickú sadzbu za miestny hovor, a nie za internetový hovor, ako to bolo doteraz". R. Bielka oponuje a tvrdí, že uvedené zmeny vôbec neovplyvnia cenu za dátový hovor, ktorý sa uskutoční prostredníctvom volania na číslo 019xy. Koncový používateľ bude naďalej platiť za volanie do internetu, pričom provider za dané volanie nebude platiť ST žiaden poplatok.

Späť | Domov