ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Čo únia žiadala, to sme splnili. Zatiaľ na papieri

SME | 19.01.2004

Viac operátorov na trhu, nižšie ceny za telefonovanie a používanie internetu, možnosť ponechať si telefónne číslo pri zmene bydliska či operátora. Všetko, čo od Slovenska Európska únia požadovala v oblasti telekomunikácií, je už dnes možné - ale len na papieri. Jediná zmena, ktorá vyplýva z kapitoly Telekomunikácie a informačné technológie, a začne platiť hneď odo dňa vstupu do únie 1. mája, sa tak týka poštových služieb.

Nový zákon o elektronických komunikáciách, prijatý koncom minulého roka, náš telekomunikačný trh plne zliberalizoval. "V praxi to znamená, že na trh môžu už dnes vstúpiť za rovnakých podmienok ďalší operátori, ktorí budú poskytovať služby domácnostiam, širokej verejnosti a podnikateľom. Občan alebo podnikateľ sa bude môcť slobodne rozhodnúť, koho si zvolí," hovorí pre SME Viliam Podhorský zo slovenskej misie pri Európskej komisii v Bruseli a bývalý vedúci kapitoly Telekomunikácie a informačné technológie.

Telekomunikačný úrad, ktorý dostal úlohu silného a nezávislého regulátora, má teraz šesť mesiacov, aby zákon uviedol do praxe. Najviac sa čaká na stanovenie maximálnych cien za prepojenie sietí, bez ktorých sa nemôžu ukončiť rokovania medzi dominantným Slovak telecom a 17 menšími operátormi. Dovtedy bude náš trh otvorený len na papieri, na čo nás upozornila aj Európska komisia.

Zákon zohľadnil aj ďalšie nariadenie únie, ktoré hovorí o povinnosti prenajať miestne linky. "Slovenské telekomunikácie stratili za posledné dva roky asi 300-tisíc účastníkov, to znamená, že linky sú voľné," hovorí Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov.

Samotná únia svoj trh otvorila v roku 1998. "Počet operátorov na poskytovanie hlasovej služby odvtedy vzrástol dvojnásobne a počet poskytovateľov sietí takmer trojnásobne," hovorí Podhorský. Ceny za medzinárodné volania poklesli od roku 1998 o 42 percent pre domácnosti a o 45 percent pre firmy. Operátori si to vynahrádzajú cenami za miestne volania, ktoré sa v únii neznižovali posledných šesť rokov. Naopak zvýšili sa mesačné poplatky za aparát.

V deň vstupu do únie stratí Slovenská pošta monopol na doručovanie korešpondencie a reklamných zásielok do 1000 g. Otvorí sa tak trh pre ďalších operátorov, ktorí budú môcť doručovať listy nad 100 gramov, čo by sa malo čoskoro prejaviť aj na cene. Hmotnosť sa bude ďalej znižovať - od roku 2006 to už bude korešpondencia a reklamné zásielky nad 50 g.

MIRIAM ZSILLEOVÁ

Čo sa zmení:
* možnosť vybrať si operátora na pevnú linku a káblovú televíziu,
* nižšie ceny (za miestne, medzimestské alebo zahraničné hovory),
* lacnejší internet,
* možnosť nechať si telefónne číslo pri zmene bydliska či operátora,
* nižšie ceny pri doručovaní korešpondencie a reklamných zásielok nad 100 g, neskôr nad 50 g.

Prínosy:
* úplná liberalizácia telekomunikačných služieb,
* rovnaké pravidlá vstupu na jednotný trh,
* zefektívnenie a skvalitnenie telekomunikačných služieb, ich väčšia dostupnosť a zníženie cien niektorých služieb (medzinárodné volania, poplatky za prepojovanie sietí, prenájom telekomunikačných okruhov, dátové služby, atď.),
* liberalizácia ďalších poštových služieb.

Riziká:
* nedostatočná pripravenosť štátnej správy (nedostatok kvalifikovaných pracovníkov najmä vzhľadom na ich finančné ohodnotenie v porovnaní s privátnym sektorom) na uplatňovanie týchto pravidiel,
* nízka ochota investorov investovať do telekomunikačných trhov vzhľadom na ekonomickú situáciu a malý trh,
* nízka kúpyschopnosť obyvateľstva,
* zníženie výnosov Slovenskej pošty.

Späť | Domov