ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Telekomunikácie majú radšej firmy s vlastnou sieťou

Hospodárske noviny | 10.12.2003

O telekomunikačnom trhu založenom na modernej infraštruktúre nezáväzne hovorí aj nový zákon

Predstavitelia Slovenských telekomunikácií (ST), významného operátora na trhu pevnej hlasovej služby, už dlhší čas tvrdia, že pri prepojovacích zmluvách uprednostňujú partnerov s vlastnou sieťou pred tými, ktorí ju nemajú. Aj keď prvú takúto zmluvu uzavreli s operátorom ConnSpec Telecom, ktorý infraštruktúru nevlastní, sú presvedčení, že pre telekomunikačný trh je partnerstvo založené na infraštruktúre väčším prínosom.

V novom zákone o elektronických komunikáciách, ktorý bude od januára podľa európskych štandardov zastrešovať slovenský telekomunikačný trh, sa v základných ustanoveniach ocitla aj pripomienka, podľa ktorej má byť slovenský trh založený na rozvoji konkurencie na základe modernej a kvalitnej infraštruktúry. Nie je to však významné ustanovenie. Podľa hovorcu ST Radoslava Bielku to neohrozí ďalšie partnerstvá s operátormi bez siete zameranými na poskytovanie služieb cez cudzie siete (tzv. carrier-to-carrier služby). S týmto názorom súhlasí aj predseda legislatívnej komisie Asociácie telekomunikačných operátorov Branislav Máčaj. Toto ustanovenie je deklaračné a záväzné sú skôr regulačné ustanovenia zákona. Napriek tomu ST väčšmi vítajú prepojenie s operátormi, ktorí do infraštruktúry už investujú.

Čo potrebuje sieť?

Najväčšiu sieť majú ST, ktoré tiež zabezpečujú univerzálnu hlasovú službu. Musia tak za primerané ceny zabezpečiť dostupnosť telefónnych liniek na celom území Slovenska.

Základným okruhom siete je hlasový okruh, ktorý tvorí 56 miestnych a tranzitných digitálnych ústrední. K nim ešte okrem 300 starších analógových ústrední patria aj ovládacie moduly. V prístupovej sieti, ktorá hlasový signál prenáša ku koncovým užívateľom, je dnes zhruba 8 000 kilometrov optických a metalických káblov.

V dátovej sieti, slúžiacej na šírenie elektronických informácií, sú tri druhy okruhov - pre prístup do internetu, prenajímané koncové vedenia a ďalší dátový okruh. ST majú vo svojej sieťovej infraštruktúre aj ďalší dátový IP/MLPS okruh a transportnú sieť. Tá prenáša hlas na iné siete alebo k top" zákazníkom telekomunikácií. Telekomunikácie však nevedia hodnotu svojej siete vyčísliť. Ako vyplýva z informácií, ktoré HN poskytol Bielka, na hornej cenovej hranici potrebných zariadení sa kalkuluje so sumami státisícov amerických dolárov. Na konci decembra by sa však ročný objem preinvestovaných prostriedkov mal pohybovať okolo 6 miliárd korún. Je to viac ako tretina celkových výnosov ST. Väčšina z týchto peňazí smeruje práve do rozvoja siete a jej digitalizácie. Výber dodávateľov telekomunikačných zariadení pri ST ovplyvňuje aj technologická stratégia ich majoritného vlastníka, Deutsche Telekom. Medzi tých najvýznamnejších patria v súčasnosti firmy Siemens, Alcatel a Cisco.

Podľa vlastných potrieb

Menší poskytovatelia hlasových služieb, teda alternatívni operátori, si výstavbu siete môžu prispôsobovať svojmu podnikateľskému zámeru. Môžu stavať iba sieť na prenos hlasu či čisto dátovú sieť. V najmenšej možnej konfigurácii sa dá postaviť sieť s jedným uzlom, pričom náklady sa pohybujú od 5 do 20 miliónov korún," povedal riaditeľ pre rozvoj a stratégiu spoločnosť eTel Slovensko Milan Mánik. Tieto uzly sa prioritne umiestňujú väčšinou v bratislavskom teledome" Sitel. Ďalšie uzly, ktoré sú dôležité aj pri kvantifikácii dosahu siete, môžu byť po celom Slovensku. Napríklad GTS Slovakia a eTel doteraz investovali do svojich sieti dovedna necelých 500 miliónov korún. Okrem týchto firiem majú vlastné siete aj spoločnosti Nextra, Dial Telecom, Energotel či Slovanet.

Licencie pre poskytovateľov verejnej telekomunikačnej služby, ktoré vydáva Telekomunikačný úrad SR, majú pri všetkých operátoroch jednotné znenie. Budovať vlastnú sieťovú infraštruktúru tak môže podľa licenčných práv každý z nich.

Ako sa meria prevádzka v pevnej sieti

**Jednotlivé zväzky so štandardnými tokmi 2Mbit/s, ktorými sa operátori prepájajú, sa merajú podľa tzv. Erlangových vzťahov. Ich výsledkom je hodnota prevádzkovej záťaže zväzku.

**Objem prevádzky medzi ústredňami a operátormi sa meria v hovorominútach. Výsledok je podkladom pre výúčtovanie operátorov.

**Prevádzka sa sleduje na úrovni treanzitu hovoru cez sieť a na úrovni ukončenia hovoru v sieti

Späť | Domov