ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Žurnál Rádia Twist 12:00

Rádio Twist | 04.12.2003

Slovensko má zákon, ktorý v telekomunikačnej oblasti podľa predkladateľov vyhovuje požiadavkám Európskej únie. Včera ho prijal parlament. Má liberalizovať slovenský telekomunikačný trh, zlepšiť kvalitu a znížiť ceny poskytovaných služieb. Napriek tomu vládny zákon o elektronických komunikáciách nesplnil očakávania všetkých, ktorých sa bezprostredne týka.

Vysielatelia obišli dobre. Nakoniec nebudú musieť platiť za pridelenie a používanie frekvencií. Horšie na tom budú operátori. Zákon im ukladá povinnosť na vlastné náklady zabezpečiť zákonné odpočúvanie. Stámiliónové náklady s tým súvisiace by mohli hlavne malé firmy položiť na kolená. Predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič to považuje za siahnutie na súkromný majetok.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie súkromných telekomunikačných operátorov: "Pokiaľ operátori usúdia, že táto časť zákona je protiústavná, tak budú musieť podanie na Ústavný súd a ten bude musieť rozhodnúť, či je to v súlade s ústavou, alebo nie. Pretože tu takýto problém nastal."

Vážnym problémom je pretrvávajúca závislosť Telekomunikačného úradu od rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy. Hoci bude mať na základe zákona viac povinností, na budúci rok dostane menej peňazí.

Milan Luknár, predseda Telekomunikačného úradu: "Tie kompetencie ktoré nám zákon dáva, mám obavy či dokážeme správne uplatniť, pretože rozpočet na budúci rok je mínus 6 miliónov."

Významným prínosom zákona je povinnosť dominantného operátora prepojiť svoju sieť v primeranej lehote a za primeraných zmluvných podmienok so sieťou alternatívneho operátora, ak o to požiada. To čo pri doterajšej legislatíve skoro 11 mesiacov nešlo, teda po novom roku ísť musí. Inak budú z Telekomunikačného úradu, ktorý mal doteraz v tejto veci viac-menej zviazané ruky, "lietať" nemalé pokuty a to až do výšky 20 miliónov korún.

Zuzana Tichá, Žurnál Rádia Twist

Späť | Domov