ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Slovenské telekomunikácie sú terčom kritiky alternatívnych operátorov Na počiatku bola tajná zmluva vlády s privatizérom

Nový deň | 05.12.2003

Privatizácia Slovenských telekomunikácií (ST) je od začiatku sprevádzaná nejasnosťami a o transparentnosti v tomto prípade už nemôže vari hovoriť ani jedna dobre známa agentúra. Už výber poradcu bol škandalózny, keď nemecká Deutsche bank napokon "vybrala" jediného kupca, zhodou okolností nemeckým štátom vlastnenú spoločnosť Deutsche Telekom. Vtedajší Dzurindov minister Gabriel Palacka sa proti obvineniam bránil svojským výrokom, že zákony sa predsa porušujú na všetkých ministerstvách.

Konateľ spoločnosti Herold Tele Media (HMT) Ivan Matušík dokonca požiadal prokuratúru, aby podala protest proti rozhodnutiu Protimonopolného úradu z roku 2000 vo veci privatizácie ST. Rozhodnutie PMÚ o koncentrácii označil v tomto prípade Matušík za rozporné s ústavou i so zákonom. Konateľ spoločnosti HTM tvrdí, že podľa zmluvy o predaji 51-percentného balíka akcií ST nemeckej spoločnosti Deutsche Telekom Slovenská republika neprijme žiadny zákon ani nevydá žiadnu vyhlášku alebo rozhodnutie (vrátane rozhodnutia o regulácii cien) spôsobom, ktorý má podstatný nepriaznivý účinok na ST. Matušík zastáva názor, že to je v rozpore s ústavne zakotvenou ochranou a podporou hospodárskej súťaže, a preto je zmluva v rozpore s najvyšším zákonom štátu a so súvisiacimi predpismi. Odďaľovanie prijatia telekomunikačného zákona mnohé naznačuje.

Hoci už v januári budúceho roka začne alternatívny telekomunikačný operátor ConnSpec Telekom, s. r. o., Bratislava, budovať na Slovensku vlastné uzly ako alternatívu siete ST, dôvod na radosť to pre slovenských klientov zatiaľ nie je. Spolumajiteľ rakúskej materskej spoločnosti ConnSpec Telekom AG Henrich Estrak povedal, že približne 80 percent príjmov spoločnosti plynie práve z poskytovania medzinárodnej konektivity zahraničným operátorom. Zvyšok tvoria najmä služby pre business klientov.

ST potrebovali deklarovať, že predsa len sa takáto zmluva dá podpísať, tvrdí Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO). Napriek tomu, že presné kondície podpísanej zmluvy nepozná, verí len, že sú v súlade s tými, ktoré ST ponúkli ostatným alternatívnym operátorom. Tie sú však podľa Ondroviča pre operátorov, ktorí chcú poskytovať hlasové služby pre bežných klientov priamo na Slovensku, neakceptovateľné. A preto je podľa neho nepravdepodobné, že by do konca roka niekto ďalší z asociácie podobnú zmluvu podpísal. Ondrovič je však presvedčený, že po schválení nového telekomunikačného zákona sa situácia aktívnym pôsobením regulačného Telekomunikačného úradu SR zmení. Do polovice budúceho roka podpísanie prepojovacích zmlúv očakáva od ďalších 3 až 4 alternatívnych operátorov.

Podľa Estraka sa podpísaná zmluva nijako nevymyká z medzinárodných štandardov. Ako povedal, podobné zmluvy má firma podpísané s ďalšími 30 operátormi na svete. Priznal však, že signovaná zmluva s ST je zatiaľ iba rámcovou s definovanými cenovými mantinelmi. Tie chce spoločnosť doladiť s vedením ST v priebehu nasledujúcich 3 až 4 týždňov.

Majitelia rakúskej matky ConnSpec Telekom AG:

- Firmu vlastnia fyzické osoby H. Estrak, D. Geiger, G. Vogel s podporou švajčiarskeho joint-venture kapitálu.

- ConnSpec prevádzkuje vlastné siete v Rakúsku, Nemecku, Holandsku, USA a na Slovensku.

VLADIMÍR ONDROVIČ, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov:

- Alternatívny operátor, ktorý pred týždňom podpísal prvú zmluvu s ST o prepojení vlastných sietí, sa zameria predovšetkým na poskytovanie služieb pre iných medzinárodných operátorov a nie pre bežných klientov na Slovensku. Monopolné postavenie ST na Slovensku sa tým teda nezmení.

Späť | Domov