ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Televízne noviny 19:00

TV Markíza | 07.12.2003

Možnosť volať z pevnej linky cez iného operátora, než sú Slovenské telekomunikácie , je pre bežného užívateľa zrejme v nedohľadne. Alternatívni operátori totiž stále nemajú podpísanú zmluvu s telekomunikáciami o prepojení. Niekoľko mesiacov trvajúce rokovania o výške prepojovacích poplatkov zastali na bode mrazu. Ani jedna strana nechce ustúpiť.

Alternatívni operátori tvrdia, že ponúkané podmienky Slovenských telekomunikácií sú jednostranné a diskriminačné. Predstavitelia telekomunikácií však konštatujú , že výška telekomunikačných poplatkov odráža reálne náklady.

Pavol Kukura, Slovenské telekomunikácie, a.s.: "Referenčná ponuka na pripojenie, ktorú sme vypracovali, vyplýva z európskej legislatívy a odpovedá štandardom, ktoré sú v Európe."

Branislav Brezovič, Asociácia telekomunikačných operátorov: "Tá zmluva je nevýhodná, nevýhodná je z hľadiska toho , že sa tam nabaľujú rôzne ďalšie služby, ktoré by nemali byť súčasťou ceny a taktiež tá cena za prepojenie je podstatne vyššia ako cena, za ktorú by sa to dalo predávať koncovým užívateľom."

Za tejto situácie vstúpila do hry firma Connspec Telekom a ako prvá podpísala so Slovenskými telekomunikáciami prepojovaciu zmluvu. Ani to však postoj Asociácie telekomunikačných operátorov nemení.

Pavol Kukura, Slovenské telekomunikácie, a.s.: "My sme povinní podpisovať so všetkými operátormi rovnaké zmluvy. Takže napriek tomu , že nevedia čo je v tejto zmluve, deklarujú, že s nami nepodpíšu už do konca roka žiadnu zmluvu."

Pravda je však aj to , že spoločnosť Connspec Telekom v najbližších rokoch neplánuje poskytovať služby miestnych hovorov bežným užívateľom . Celý spor zrejme vyrieši novo schválený zákon o elektronických komunikáciách , kde do hry o cenu vstúpi Telekomunikačný úrad.

Pavol Kukura, Slovenské telekomunikácie, a.s.: "V prípade, že Telekomunikačný úrad potvrdí výpočet našich cien , tí operátori už nebudú môcť tvrdiť, že zmluva je diskriminačná alebo likvidačná."

Zdá sa, že rok 2005 by mohol aj reálne znamenať definitívny koniec monopolu Slovenských telekomunikácií na trhu poskytovania hlasových služieb. Medzi viacerými operátormi si však budeme môcť vybrať najskôr zrejme až koncom budúceho roka.

Maroš Havran, TV Markíza.

Späť | Domov