ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Infoexpres 12:00

Rádio Expres | 08.12.2003

Národná rada schválila zákon o elektronických komunikáciách, ktorým sa bude od budúceho roka riadiť slovenský telekomunikačný trh. V zákone sú už zapracované smernice Európskej únie, ktoré Národná rada nedokázala prijať v dvoch predchádzajúcich pokusoch o novelu telekomunikačného zákona.

Telekomunikační operátori upozorňovali, že doterajší zákon zvýhodňoval najväčšieho operátora a obmedzoval konkurenciu. Doplácali na to užívatelia vyššími cenami za nedostatočné služby. Nový zákon hodnotí predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Myslím si, že tento text zákona je kompromisom, s ktorým môžu byť spokojní všetci hráči na telekomunikačnom trhu na Slovensku."

Od nového roka by sa mali zlepšiť podmienky pre konkurenčné prostredie. Telekomunikačný úrad má voľnejšie ruky pri dohľade nad rozvojom trhu.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov: "Rozdiel medzi dnes platným zákonom a novým zákonom je, že Telekomunikačný úrad doteraz nemohol vstupovať do rokovaní o prepojení sietí operátorov skôr, ako títo medzi sebou podpíšu zmluvu. Toto nový zákon úplne mení a tento úrad môže participovať na rokovaniach o prepojení sietí."

Takže môže zabrániť, aby mal niekto neprijateľné podmienky. Vďaka novému zákonu by si mohli užívatelia vybrať z viacerých telekomunikačných operátorov už o pol roka. Na prijatý zákon reaguje hovorca Slovenských telekomunikácií Radoslav Bielka.

Radoslav Bielka, hovorca Slovenských telekomunikácií: "Treba povedať, že samotný zákon upravuje len niektoré veci v oblasti technickej a ekonomickej regulácie, nezabezpečí však nikomu to, že automaticky získa určitý zaujímavý trhový podiel."

Späť | Domov