ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Rádiožurnál Slovenského rozhlasu

Slovenský rozhlas | 25.11.2003

Keďže rokovania o prepojení sietí alternatívnych operátorov so Slovenskými telekomunikáciami doposiaľ neboli úspešné, jediným reálnym prevádzkovateľom hlasovej služby v pevnej sieti sú naďalej ST. Telekomunikačné spoločnosti totiž považujú podmienky obsiahnuté v tzv. referenčnej ponuke ST za nevýhodné, ba doslova likvidačné. Asociácia telekomunikačných operátorov aj preto netrpezlivo očakáva prijatie nového Zákona o elektronických komunikáciách. Mal by umožniť regulačnému orgánu, teda Telekomunikačnému úradu vstupovať do procesu rokovaní ešte pred zverejnením ponuky. Návrh spomínaného zákona je momentálne v rukách poslancov parlamentu. Slovo má Marián Jánošík.

Rokovania o prepojení sietí medzi ST a alternatívnymi operátormi sa začali ešte v januári t.r. Záujem o referenčnú ponuku prejavilo 16 firiem, ale v súčasnosti zostali v hre len štyri. Podľa šéfa Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimíra Ondroviča, prepojovaciu zmluvu s ST doteraz nepodpísal ani jeden subjekt.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, Bratislava: "Keby ju alternatívni operátori podpísali v takom stave, v akom bola predložená, tak zrejme by skôr skrachovali, akoby začali poskytovať služby."

Viceprezident ST Pavol Kukura vidí však na druhej strane rokovacieho stola určité taktizovanie.

Pavol Kukura, viceprezident Slovenských telekomunikácií, Bratislava: "Operátori počítajú s tým, že po prijatí nového zákona bude ich pozícia lepšia, pretože v novom zákone je paragraf o tom, že TÚ môže vstupovať do jednaní. Takže ja vidím tu určitú časť taktiky z ich strany, až po prijatí tohto zákona, kedy veria, že ich vyjednávacia pozícia bude lepšia."

Napriek tomu, že návrh spomínaného zákona o elektronických komunikáciách obsahuje viac ako 100 pozmeňujúcich návrhov, šéf Asociácie telekomunikačných operátorov považuje jeho prijatie za reálne. Ide totiž o právnu úpravu plne kompatibilnú s európskou legislatívou.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, Bratislava: "Upravuje všetky veci tak, aby boli otvorené dvere konkurencii na telekomunikačný trh a aby takéto konkurenčné prostredie bolo transparentné, spravodlivé a podobne."

Vladimír Ondrovič predpokladá, že vytvorenie zdravého konkurenčného prostredia prinesie aj zvýšenie kvality poskytovaných služieb, väčšiu možnosť výberu a v konečnom dôsledku aj tlak na ceny. Ako sa na to pozerajú užívatelia? Čo by podľa nich znamenal vstup nových telekomunikačných spoločností na slovenský trh?

AA: "Pravdepodobne ďalšie zdraženie telekomunikačných služieb, lebo každá z týchto firiem potrebuje zarábať a bude si zvyšovať svoje náklady, či už umelo alebo fakticky a určite sa medzi sebou nejako dohodnú."

AA: "By to malo priniesť nižšie ceny, čo v konečnom dôsledku by mohlo byť dobré."

AA: "No bolo by to trošku zaujímavé. Treba trošku konkurencie vlastne, aby sa aj ST snažili dať tomu účastníkovi lepšiu službu."

A Vy by ste sa rozhodovali podľa čoho?

AA: "Ja podľa toho, kto by mi dal zaujímavé služby, v prvom rade ceny, nie? Ja si myslím, že každý náš občan SR hlavne na to pozerá."

Späť | Domov