ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Noviny Plus 22:00

STV | 21.10.2003

Aj napriek tomu, že Slovenské telekomunikácie pred deviatimi mesiacmi stratili svoje monopolné postavenie, zákazník stále nemá možnosť výberu medzi viacerými operátormi. Licencie na klasické pevné linky už má viac ako 10 spoločnosti. Ich prístup k zákazníkom je ale podmienený dohodou práve s dominantnými Slovenskými telekomunikáciami. Niekoľko mesiacov trvajúce vyjednávania zatiaľ k ničomu nevedú. Zmenu by mal priniesť nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorým sa má zaoberať parlament na tejto schôdzi.

Snaha zmeniť zákon o telekomunikáciách skončila už dvakrát neúspechom. To má vplyv najmä na trh. Snaha ďalších operátorov reálne naň vstúpiť totiž naráža na neschopnosť dohody.

Vladimír Ondrovič, predseda Asociácie telekomunikačných operátorov:" Slovenské telekomunikácie deklarujú od marca, že už sú niektoré zmluvy pred podpisom, že už sa to len cizeluje, atď., ale naše informácie sú také, že tieto rokovania stoja na mŕtvom bode."

Telekomunikácie však z neschopnosti dohodnúť sa obviňujú ostatných operátorov.

Miroslav Majoroš, prezident Slovenských telekomunikácií a.s.:" Ja sa trošku obávam, že operátori sa spoliehajú na to, že po novom roku bude platiť nový zákon, ako sa už dvakrát spoliehali na to, že bude novela a že to za nich vyrieši situáciu."

Operátori sú viazaní mlčanlivosťou, za porušenie ktorej im hrozia vysoké finančné pokuty. Konkrétne problémy sú preto utajené pred zákazníkmi, aj pred Telekomunikačným úradom.

Milan Luknár, predseda Telekomunikačného úradu SR:" Nám zákon neumožňuje vstupovať do rokovaní pred uzatvorením dohody."

To by sa malo zákonom zmeniť. Posilnením kompetencií bude môcť úrad zasiahnuť a vyjednávanie regulovať.

Juraj Taptič, generálny riaditeľ eTel Slovensko s.r.o.:" Povedie to k všetkým pozitívnym výsledkom, ktoré prináša konkurenciu a to znamená, lepšia kvalita služby, nižšie ceny."

Miroslav Majoroš, prezident Slovenských telekomunikácií a.s.:" Nepredpokladám nejaký výrazný pád cien v telekomunikačnom biznise, pretože u nás, naozaj, okrem niektorých krajín v Európe, ktoré sa ešte nedostali na tú úroveň regulácie, máme asi najvyššie ceny v Európe."

Zákon o elektronických telekomunikáciách je po schválení vládou v súčasnosti v Národnej rade. Ak ho poslanci schvália, platiť by mal od nového roka.

Späť | Domov