ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Info-komunikačným firmám chýba silná profesijná asociácia

Trend | 06.02.2003

Nie všetky firmy sú s činnosťou existujúcich združení spokojné

Podľa predstaviteľov slovenských i zahraničných IT firiem by informatizácii Slovenska pomohli dve veci.

Prvou je vytvorenie ústredného orgánu štátnej správy, ktorý by sa venoval informatike. Štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Branislav Opaterný bol ešte koncom minulého roka presvedčený, že vládna koalícia podporuje myšlienku centrálneho štátneho IT orgánu. Koaličná rada však napokon rozhodla inak, a tak Slovensko nebude mať ani ministerstvo informatiky, ani špecializovaného splnomocnenca vlády.

Informatizácii Slovenska by mohlo pomôcť aj vytvorenie silného združenia zastupujúceho záujmy IT sektora. To zatiaľ na Slovensku podľa obchodného riaditeľa SAP Slovensko, s.r.o., Bratislava Petra Mandu chýba: "Nemôžeme ako jeden z IT dodávateľov prísť do parlamentu a snažiť sa o zmenu zákona. Na to je potrebná silná asociácia." Jeho názor zdieľa aj generálny riaditeľ IBM Slovensko, s.r.o., Bratislava Boris Kekeši, podľa ktorého treba vytvoriť jednu strešnú organizáciu zastupujúcu záujmy IT sektora pri informatizácii spoločnosti aj v rozvoji obchodných vzťahov.

Najbližšie sa k predstavám popredných IT firiem o silnom zväze info-komunikačného priemyslu približuje IT Asociácia Slovenska (ITAS, bývalý IT klub). V súčasnosti má 35 členov, pričom šesť z nich pribudlo iba minulý mesiac. V pokročilom štádiu rokovaní o vstupe je po­dľa prezidenta asociácie Juraja Sabaku ďalších sedem firiem.

P. Manda a marketingový riaditeľ Datalanu, a.s., Bratislava Miloš Ronec si myslia, že existujúca členská základňa je stále veľmi malá. Tvoria ju pritom najmä veľké domáce firmy a lokálne zastúpenia nadnárodných koncernov. Menších zástupcov info-komunikačného biznisu, ako napríklad Waltec, s.r.o., Bratislava alebo Login, a.s., Stupava, je v nej pomenej. Obchodný riaditeľ Waltecu Roman Svoboda si pritom myslí, že členstvo v asociácii nie je len vec prestíže, ale aj dobrá investícia: "ITAS najreprezentatívnejším spôsobom reprezentuje to, čo by mal IT priemysel komunikovať."

ITAS + ATO + API + ...

ITAS by sa mal podľa M. Ronca dostať na úroveň zväzu strojárskeho alebo elektrotechnického priemyslu, ktoré sú lobisticky veľmi silné a dokážu presadzovať záujmy svojich odvetví. Okrem rozšírenia členskej základne by vhodnou cestou na dosiahnutie tohto cieľa mohlo byť spojenie s ďalšími IT združeniami, napríklad Asociáciou telekomunikačných operátorov (ATO). M. Ronec si myslí, že ITAS i ATO sú pomerne silné, no mohli by byť ešte silnejšie, keby svoje sily netrieštili, ale naopak spojili. O zjednotenie zoskupení sa už v minulosti podľa P. Mandu pokúšal slovenský SAP: "Narazili sme na osobné záujmy ľudí z asociácií."

Neformálne rozhovory na tému zlučovania podľa J. Sabaku skutočne prebehli, hoci konkrétne kroky sa zatiaľ neurobili. "Integrácii sa však nebránim," dodáva. Podobne uvažuje aj predseda ATO Vladimír Ondrovič: "Prikláňam sa k tomu, aby k integrácii združení došlo."

Obchodný riaditeľ GTS Slovakia, s.r.o., Bratislava Stanislav Molčan sa domnieva, že ATO by sa mala spojiť s Asociáciou poskytovateľov internetu (API). Podľa neho by to pomohlo pri rozbehu liberalizácie telekomunikačného trhu na Slovensku.

Predseda API Ján Vigaš však na spájanie nevidí dôvod: "ATO je príliš široká platforma s veľmi rôznorodými záujmami, zatiaľ čo API združuje prevažne poskytovateľov internetu."

Združenie na jedno použitie

Okrem IT asociácie, ATO a API existuje na Slovensku niekoľko ďalších združení pôsobiacich v oblasti informačných technológií. Viaceré z nich vznikli za účelom riešenia určitého aktuálneho problému.

Napríklad Združenie poskytovateľov webhostingu (ZPW) vzniklo koncom minulého roka, aby pomohlo nájsť vhodné riešenie na registráciu internetových domén. "Keď sa táto záležitosť vyrieši, je možné, že združenie zanikne," pripúšťa predseda ZPW Igor Strečko.

Konkrétny impulz stál aj pri štarte Asociácie dovozcov a výrobcov výpočtovej a kancelárskej techniky (ADVYKAT). Išlo o novelu autorského zákona, ktorá dovozcom a výrobcom reprografických a iných technických zariadení na zhotovovanie rozmnoženín stanovila povinnosť platiť náhrady autorských odmien. Ide o poplatky z predaných kopírok, skenerov alebo telefaxov. Časom sa podľa prezidenta združenia Pavla Vereša objavili ďalšie problémy, v ktorých môže ADVYKAT záujmy svojich členov hájiť lepšie ako sami členovia. Takými sú napríklad odvody do recyklačného fondu či obmedzenia na dovoz výrobkov podmienených duplicitnými certifikáciami slovenských skúšobní. "Uvedomujem si, že zjednotenie info-komunikačných združení by zlepšilo akceptáciu zákonodarcami," konštatuje P. Vereš a dodáva: "Chcem na túto tému diskutovať s IT asociáciou," dodáva.

Niektoré združenia podľa J. Sabaku vznikli preto, aby obhajovali určité komerčné záujmy svojich členov. Tie by na pôde IT asociácie nemali nájsť miesto, pretože jej členom ide o všeobecné verejné ciele. "Za každou asociáciou treba hľadať vlastné záujmy, najmä na takom malom teritóriu, ako je Slovensko," myslí si výkonný riaditeľ YMS, a.s., Trnava Mikuláš Szapu.
J. Sabaka pripúšťa, že ešte pred dvoma rokmi bol takouto organizáciou aj predchodca IT asociácie - IT klub. Myslí si však, že v súčasnosti pri účasti firiem ako IBM, Hewlett-Packard, Siemens, SAP či Oracle už presadzovanie jednostranných záujmov nie je možné.

Nespokojní členovia

Každé združenie si počas niekoľkých rokov pôsobenia našlo svoju členskú základňu. Nie všetci členovia sú však s ich fungovaním spokojní.

Alternatívny operátor a poskytovateľ internetu GTS Slovakia bol vlani členom API aj ATO. Kým však pôsobenie prvého združenia hodnotí veľmi pozitívne, k činnosti druhého má vážne výhrady. API sa podľa S. Molčana podarilo zastaviť projekt Slovenských telekomunikácií, a.s., Bratislava na poskytovanie širokopásmových ADSL služieb, ktorý by podľa konkurencie ohrozil hospodársku súťaž. "Naproti tomu ATO dávame veľký podiel viny za neschválenie novely telekomunikačného zákona," konštatuje obchodný riaditeľ GTS a pokračuje: "Veľa poslancov, ktorí hlasovali za neschválenie zákona, nebolo dostatočne informovaných o tom, že ich rozhodnutie môže odsunúť reálnu liberalizáciu o jeden až pol druha roka."

GTS od začiatku roka zmenila štatút člena v ATO z riadneho na pridruženého, pričom uvažuje, že z asociácie odíde úplne. "Považujem za rozumnejšie podporovať jedno združenie a sústrediť aktivitu aj finančné prostriedky pod jednu strechu," dodáva S. Molčan. GTS chcel dokonca odvolať predsedu V. Ondroviča z funkcie, pretože sa podľa neho negatívne angažoval pri výbere dodávateľa dátových okruhov pre Úrad vlády SR. GTS sa o zákazku uchádzal taktiež, úrad si však vybral operátora bezdrôtovej siete Swan, a.s., Bratislava. Na odvolenia V. Ondroviča však GTS nenašiel dostatočnú podporu ostatných členov asociácie.

GTS nebude prvým odídencom z ATO. Združenie už opustila Logica, s.r.o., Bratislava a status z riadneho na pridruženého člena zmenil aj Orange Slovensko, a.s., Bratislava.

Ďalší komunikačný kanál

Profesijné zoskupenie nenaplnilo ani očakávania firmy YMS, ktorá je členom Slovenskej spoločnosti pre systémovú integráciu (SSSI). Predstavitelia firmy predpokladali, že členovia združenia budú mať záujem o rast profesionality a zvýšenie kvality poskytovaných služieb. V skutočnosti si však "dávajú na seba veľký pozor a informácie o svojich riešeniach publikujú veľmi opatrne", podčiarkuje M. Szapu. YMS podľa neho čaká, ako sa SSSI vyprofiluje a či sa s daným smerovaním firma dokáže stotožniť.

Vo viacerých združeniach sa angažuje aj SAP Slovensko. Obchodný riaditeľ P. Manda uznáva, že SSSI nie je v súčasnosti veľmi aktívna a že väčší prínos pre firmu má ITAS, ale o vystúpení zo zoskupenia neuvažuje. "Berieme to aj ako ďalší komunikačný kanál so zákazníkmi. Asociácie organizujú rôzne semináre, na ktorých možno niektoré témy prebrať detailnejšie. Okrem toho môžu niekedy napríklad pomôcť rozbehnúť verejnú diskusiu na určitú tému," uzatvára P. Manda.

Späť | Domov