ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Alternatívni operátori žiadajú o pomoc parlament

Trend | 02.01.2003

Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) tvrdí, že Telekomunikačný úrad (TÚ) SR neplní regulačné úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o telekomunikáciách, a "hrubou neprofesionalitou" brzdí rozvoj telekomunikačného trhu. ATO preto formou otvoreného listu požiadala predsedu Národnej rady (NR) SR Pavla Hrušovského, aby parlament "zhodnotil vzniknutú situáciu a zabezpečil funkčnosť TÚ SR". Podľa zákona o telekomunikáciách môže NR SR do fungovania nezávislého regulačného orgánu zasiahnuť len jediným spôsobom. Na návrh vlády môže odvolať predsedu úradu. V súčasnosti ním je Milan Luknár.

List sa na stôl šéfa parlamentu dostal krátko pred termínom úplnej liberalizácie telekomunikačného trhu. Od Nového roka Slovenské telekomunikácie (ST), a.s., Bratislava stratili výhradné právo na poskytovanie verejnej hlasovej služby v pevnej telefónnej sieti. Predstavitelia ATO však už niekoľko mesiacov predtým upozorňovali, že liberalizácia ostane iba na papieri. Chýbajú podľa nich totiž základné pravidlá jej fungovania, ktoré mal vypracovať TÚ SR. "Oneskorené vydanie licencií na poskytovanie hlasovej služby zapríčinilo, že alternatívni operátori nemajú časový priestor na rokovanie s dominantným prevádzkovateľom o prepojení sietí," píše sa v liste adresovanom P. Hrušovskému. Bez prepojenia sietí sa noví hlasoví operátori nedostanú k masovému trhu, pretože väčšinu koncových telefónnych prípojok vlastnia a prevádzkujú ST.
Predseda NR SR sa však podnetom asociácie odmietol zaoberať. Ako pre agentúru SITA reagoval jeho hovorca Michal Dyttert, iniciatíva na odvolanie M. Luknára musí prísť z vlády. "Ak sa vláda stotožní s názorom ATO a navrhne parlamentu odvolanie predsedu TÚ SR, parlament bude o návrhu rokovať," dodal M. Dyttert.

Ako pre TREND povedal predseda asociácie Vladimír Ondrovič, ATO sa pokúsi situáciu P. Hrušovskému ešte raz vysvetliť. Odvolanie M. Luknára považuje za jedno z alternatívnych riešení. Domnieva sa, že NR SR môže v úrade vykonať poslanecký prieskum a predsedu úradu zaviazať, aby dôraznejšie plnil funkcie regulátora. Predseda TÚ SR s argumentmi operátorov nesúhlasí. "List obsahuje nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré poškodzujú nielen dobré meno úradu, ale najmä dobré meno mojej osoby," uviedol M. Luknár. K jednotlivým pripomienkam ATO sa nevyjadril. Pripustil, že úrad mohol urobiť chybu, pripomenul však, že "reguluje zložitý telekomunikačný trh podľa nie celkom dokonalého zákona o telekomunikáciách".
M. Luknár si navyše myslí, že list ATO vyjadruje stanovisko len niektorých členov a najmä vedenia asociácie. Podľa V. Ondroviča to nie je pravda: "Znenie listu odsúhlasilo všetkých 14 riadnych členov aso­ciácie." (ja)

Späť | Domov