ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Definitívne rozhodnutie o prepojení sietí

Info z domova | Roman Vavro
06.10.2004 | Čítalo: 6896 | Diskusia: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (predseda) v týchto dňoch doručil spoločnostiam Dial Telecom, a.s., eTel Slovensko s.r.o., GlobalTel Slovakia s.r.o., GTS Slovakia s.r.o. a Slovak Telecom, a.s. rozhodnutie o rozklade, ktorým v ôsmych bodoch (z 13-tich) zmenil rozhodnutie TÚ SR, t.j. definitívne určil podrobné technické a prevádzkové podmienky prepojenia sietí a metodiky výpočtu ceny. Rozhodnutie ukladá spoločnosti Slovak Telecom "dať do súladu terminológiu použitú v návrhu zmluvy o prepojení s terminológiou používanou v zákone a upraviť návrh zmluvy podľa technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny za prepojenie určených úradom a to v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia." Rozhodnutie predsedu je konečné. Rozhodnutia (ich výroková časť) sú zverejnené na webovej stránke úradu a budú zverejnené vo Vestníku TÚ SR. Podpisovaniu zmlúv o prepojení medzi spoločnosťou Slovak Telecom a jej konkurenciou by nemalo už nič brániť.

Poznámka: Predseda TÚ SR je správny orgán 2. stupňa, ktorý v tomto prípade rozhodoval o rozklade (t.j. o opravnom prostriedku), ktorý podali spoločnosti Slovak Telecom, GTS Slovakia a eTel Slovensko voči rozhodnutiu TÚ SR. Rozklady spoločnosti eTel a GTS boli totožné, pričom tieto spoločnosti namietali voči piatim z trinástich bodov rozhodnutia. Spoločnosť ST sa vo svojom rozklade odvolala voči dvanástim bodom rozhodnutia.


Priložené súbory:

 Rozhodnutia o prepojení sietí

Späť | Domov